Правилник „Златног купа“ за сезону 2024.

  1. Члан 1.

 

Такмичења која организује „Златни куп СВЛ“  траје од 15. маја до 15. Јула ЗА СЕНИОРЕ и од 15. Августа до 30. септембра за јуниоре.

Такмичар има право да пријави такмичење у дану који му највише одговара, као и да пријави Савезну утакмицу за „Златни куп“.

ДОЗВОЉЕНО ЈЕ ДА СЕ  утакмица „Златног купа СВЛ“ ПРИЈАВИ ЗА ДРУШТВО, КАО И САВЕЗНУ УТАКМИЦУ ПРИЈАВИТИ ЗА „Златни куп“.

 

Почетак такмичења је СЕНИОРИ:

Од  15. маја до 31. маја од 5,30 часова

Од 1. јуна до 15. јула од 5,00 часова

 

Јуниори :

15.августа до 20. августа од 5:30

21 . августа до 15. септембра од 6:00

16. септембра до 30. септембра од 6:30

 

Услови под којима се може померити почетак такмичења одређује Организациони одбор.

 

Члан 2.

 

Такмичења у организацији „„Златни куп СВЛ“. ОРГАНИЗУЈЕ И СПРОВОДИ  Организациони одбор у саставу: Деспот Славко, ,Дарко Јованов, Марко Јовановић, Никола Јанковић,Милић Иван, Салих Мехмедовић и Јововић Никола.

 

Члан 3.

 

Право учествовања у такмичењу имају сви такмичари којима учешће одобри Организациони одбор.

 

Члан 4.

 

Сваки такмичар „Златног куп СВЛ“. је у ОБАВЕЗИ да одсуди  онолики број утакмица колико је и пријавио, с тим што су сви учесници дужни да одсуде једну утакмицу (и за сениоре и за јуниоре) без обзира да ли пријављивали утакмице „Златниог купа СВЛ“ или не.  Суђење врши ТАКМИЧАР ЛИЧНО, без потребе да са собом води другог члана или лице које овласти Организациони одбор Златног купа СВЛ.

 

Члан 5.

 

Сваки члан „Златног купа СВЛ“ дужан је да ЛИЧНО СУДИ утакмицу(тамичење се пријављује 48 сати раније). Суђења су диригована од стране Организационог одбора.

Такмичење води ЈЕДАН СУДИЈА водећи записник и пратећи стање на апликацији за лет голубова.

Судије су у обавези да имају положен судијски испит било ког Савеза(СРБ, СС, ГСС)

 

Члан 6.

 

Судија је дужан да на место такмичења дође 2 сата пре почетка такмичења и заједно са такмичарем припреми опрему (чипове) за старт.

Време доласка судија на такмичење, у записнике о такмичењу уписује такмичар, што оверава својим потписом.

СВАКИ ТАКМИЧАР КОЈИ НЕ ОДЕ У КОМИСИЈУ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ  – ГУБИ СТАТУС ЧЛАНА „Златног купа СВЛ“(СЕНИОРИ ИЛИ ЈУНИОРИ) БЕЗ ОБЗИРА НА ДОТАДАШЊИ СТАТУС У „Златном купу СВЛ“ У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ.

 

Члан 7.

 

Судија који је одређен да води такмичење је у обавези да обезбеди смарт телефон (паметан телефон), који ће користити за СЛИКАЊЕ најдужег голуба И ЗАПИСНИКА по слетању голубова, КАО И ПУШТАЊА ПОРУКЕ ШТАБУ у колико буде било потребно.

 

Члан 8. 

 

Забрањено је конзумирање алкохола свим учесницима у такмичењу, као и присутним гостима, све док се такмичење не заврши.

ПОСЕБНО СЕ ЗАБРАЊУЈЕ ДИРАЊЕ ОПРЕМЕ (ХАБА ЗА УЧИТАВАЊЕ АЛКИ, ЛАПТОПА И ЧИПОВАНИХ АЛКИ) ОСОБАМА НЕОВЛАШЋЕНИМ И НЕ ОБУЧЕНИМ ЗА РУКОВАЊЕ ИСТИМ.

 

Члан 9.

 

У ТАКМИЧЕЊУ „Златног купа СВЛ“(СЕНИОРИ) могу појединачно или у потпуности учествовати и голубови јуниори. За Јуниорско такмичење лете искључиво ЈУНИОРИ.

И СЕНИОРИ И ЈУНИОРИ МОРАЈУ носити алке такмичара. За такмичење је меродавно само оно што показују чипови .

 

ВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊА

 

Члан 10.

 

У времену до почетка такмичења судија су дужн да у записнике о такмичењу, контролишући ознаке на прстеновима голубова, упишу податке о голубовима који учествују у такмичењу и да провере да ли су исти у апликацији повезани са одговарајучим чиповима који прате лет.

Судија уз помоћ такмичара је такође дужан да попише и ставе чипове на такмичарске голубове, те да заједно припреме утакмицу за праћење преко апликације.

 

У свим утакмицама „Златног купа СВЛ“ сви такмичари морају да пусте јато од 8 чипованих голубова, с тим што 6 голубова улази у просек и за сениоре и за јуниоре.

 

Члан 11.

 

Пре почетка такмичења такмичар обавештава судије о местима слетања голубова, која не могу бити удаљена више од 100 метара од голубарника.

 

У време предвиђено за почетак такмичења такмичар стартује са јатом голубова на начин који му одговара, али не сме голубове да износи из дворишта. У изузетним случајевима, када такмичар због услова које поседује , тамичарске голубове уз присуство судија може да стартује-пушта  на удаљености не већој од 50 м од голубарника.

Приликом старта голубови по правилу треба групно да полете.

 

Такмичар стартује са својим јатом голубова искључиво када добије одобрење од присутног судије, а уколико такмичар пусти голубове без одобрења судије, аутоматски се дисквалификује.

 

Члан 12.

 

Ако приликом старта један или више голубова не полете, или ако се приликом полетања један или више голубова  издвоје и слете на назначено место такмичар нема права да их поново покрене и ти голубови су одмах дисквалификовани и као резултат им се уписује (0).

 

Члан 13.

 

ЈАТО ПОДРАЗУМЕВА НАЈМАЊЕ 6 ГОЛУБОВА. ЈАТО ЈЕ И КАДА ГОЛУБОВИ ЛЕТЕ КРИЛО У КРИЛО, А ЈАТО ЈЕ И КАДА КАДА ГОЛУБОВИ ЛЕТЕ КАО ГРУПА.ГРУПА ПОДРАЗУМЕВА КАДА ГОЛУБОВИ ЛЕТЕ У ИСТОЈ РАВНИ, У ИСТОМ СМЕРУ , ЈЕДАН ПОРЕД ДРУГОГ.  

 

Члан 14.

 

Голубови, после консолидације која не може трајати дуже од 10 минута, морају да лете јатно до преласка висине од 800м.  Висину од 800м јато мора постићи у прва два сата лета, у супротном утакмица се прекида. Висину констатује компјутер.

 

Такмичар је дужан да по завршетку такмичења, и уласку голубова у голубарник омогући судијама идентификацију чипованих голубова и скидање чипова, без којих се ни једном голубу не може признати исправан лет. Исправност лета прати се искључиво преко чипа. У случају нестанка сигнала у току лета инструкције о поступању са голубом судија добија од Организационог Одбора.

ИНФОРМАЦИЈА О ПРАВИЛНОСТИ ЛЕТА ГОЛУБОВА ДОБИЈА СЕ ИСКЉУЧИВО ИЗ ЧИПОВА. У колико у току саме утакмице настане проблем судија и такмичар обавештавају Организациони Одбор који предузима даље кораке и одлучује о утакмици.

 

Члан 15.

 

Када јато лети пре постизања виса (800м)  и у јато  удари кобац  , у том случају дозвољава се јату да се консолидује, али не више од ДЕСЕТ(10) минута, који ће се рачунати од момента када се узрочник разбијања јата (кобац,галеб, јастреб,рода…) удаљи из видокруга. Тренутак разбијања јата од стране грабљивице се мора констатовати у записнику и о томе одмах обавестити такмичар.

 

НЕИСПРАВНИ ГОЛУБОВИ се индентификују на основу чипа (максимално два и за сениоре и за јуниоре) . Неисправним голубовима се у записник одмах пише нула.

Такмичар има право да отпише највише два голуба и за сениоре и за јуниоре , била исправна или неисправна.

 

Члан 16.

 

Сваком голубу чије је укупно време лета мање од 9 сати(СЕНИОРИ) и 7 сати(ЈУНИОРИ) и половина укупног времена лета које рачуна апликација није преко 800м  као укупно време лета уписује се нула. У случају да голуб ИЗАЂЕ ИЗ РАДИЈУСА (ПОЛУПРЕЧНИК 2 КМ ОД УРЕЂАЈА)време проведено ван домашаја уређаја рачуна се као време проведено у НЕПРОПИСНОМ ВИСУ.

 

Члан 17.

 

Сваки голуб приликом силажења мора слетати на место слетања, које не може бити удаљено више од 100 метара од голубарника. У противном, ако слети на место које је удаљено више од 100 метара од голубарника, такав голуб се дисквалификује, тј. као укупно време лета уписује му се нула, ако до завршетка такмичења неометано прелети и уђе у голубарник.

 

 

Члан 18.

 

Сваки голуб који је слетео на место које не може бити удаљено више од 100 метара од голубарника, мора  ући у голубарник. Ако се ради о голубу који је слетео као последњи, мора ући у голубарник у року од два сата од тренутка слетања, А У СУПРОТНОМ ТАКМИЧАР О ТОМЕ ОБАВЕШТАВА ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР ЗЛАТНОГ КУПА.

 

Члан 19.

 

Сви голубови који су слетели искључиво на голубарник у сам мрак, а до завршетка такмичења нису ушли у голубарник сматраће  се исправним у колико му је апликација регистровала чип. Ситуација се констатује у записник, а ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР шаље контролу која сутрадан ујутру пре свитања, утврђује чињенично стање и констатује да ли се ЧИПОВАНА алка и број карике голуба поклапају са стањем у записнику  .

 

Члан 20.

 

Приликом вођења записника о такмичењу судија је дужн да за сваког голуба који учествује у такмичењу у записнике о такмичењу упишу време полетања, време слетања, , укупно време лета као и време које је голуб провео на висини преко 800м. За голубове који су дисквалификовани, као укупно време лета уписује се нула. За сваког голуба који се по одредбама овог Правилника сматра да није слетео, поред времена полетања уписује се није слетео.

 

Члан 21.

 

По завршетку такмичења такмичар има право, ако то жели, да отпише било која два голуба сениори или јуниори и да их третира као да нису учествовали у такмичењу, без обзира на постигнуто укупно време лета. И за такве голубове у записнике о такмичењу морају се уписати подаци о времену полетања, времену слетања и о укупном времену лета, а посебно се записује да су отписани.

 

Укупно време лета отписаних голубова не узима се у обзир приликом израчунавања просечног укупног времена лета јата.

 

Члан 22.

 

Такмичење може трајати до тренутка када видљивост омогућава праћење лета голубова и док уређај региструје чипове.

 

Дозвољава се такмичару да упали светло и да му голубови слете и после смањења видљивости, али не више од тридесет минута. Голуб који је слетео под упаљеним рефлекторима мора бити индентификован помоћу чипа . Такмичару је дозвољено да ухвати голуба на било ком месту које није удаљено више од 100м од голубарника.

 

Члан 23.

 

На захтев такмичара, такмичење се може завршити и пре истека времена . Свој захтев о закључењу такмичења такмичар уписује у записнике о такмичењу и потврђује својим потписом.

 

Такмичар може закључити такмичење у сваком тренутку који му одговара, ако у голубарнику има шест (6) и више исправних и идентификованих голубова, без обзира на то да ли му још неки голуб лети, с тим да за ову одлуку мора да има сагласност судије који води такмичење.

 

Судија је у обавези да да сагласност за прекид такмичења , у колико до тог момента нема спорних детаља у вези такмичарских голубова.

 

Члан 24.

 

Такмичење се може сматрати успешним ако је до завршетка такмичења, или до тренутка закључења такмичења од стране такмичара, исправно слетело и идентификовано најмање 6 исправних голубова .

 

Члан 25.

 

Просечно укупно време лета јата изражава се у целим сатима, целим минутима и целим секундама, са остатком недељивог броја секунди, на тај нацин што се збир укупних времена лета свих голубова који су учествовали у такмичењу, сем отписаних, дели се бројем голубова који су учествовали у такмичењу, укључујући и неотписане дисквалификоване голубове.

 

Приликом израчунавања просечног укупног времена лета јата у обзир се не узимају голубови који се по одредбама овог Правилника сматрају да нису слетели. За такве голубове у записницима о такмичењу се назначује посебно да нису слетели.

 

Члан 26.

 

Ако је просечно укупно време лета јата мање од 9 сати(СЕНИОРИ) и 8 сати(ЈУНИОРИ) , утакмица се сматра неуспешном.

 

 

Члан 27.

 

Верификација постигнутих резултата и сачињавање ранг листе такмичења спада у надлежност организационог одбора која организује и спроводи такмичење.

 

Приликом верификације резултата и сачињавања ранг листе такмичења, организациони одбор се искључиво базира на чипове а по потреби и на мишљење судије.

 

Организационом одбору је дозвољено да исправи математичке грешке које је судија не намерно направио.

 

Члан 28.

 

Сваки члан „Златног купа СВЛ“ да би се сматрао успешним мора да има најмање 2 резултата (И СЕНИОРИ И ЈУНИОРИ) већих од 9(СЕНИОРИ) ОДНОСНО 8(ЈУНИОРИ) ЧАСОВА.

 

Сваки члан „Златног купа СВЛ“ ИМА ПРАВО ДА ПРИЈАВИ 4 УТАКМИЦЕ у оквири „Златног купа СВЛ“(И СЕНИОРИ И ЈУНИОРИ) С ТИМ ШТО МУ СЕ 2 НАЈБОЉА РЕЗУЛТАТА РАНГИРАЈУ .

 

Такмичар је дужан да пријави утакмицу „Златног купа СВЛ“-најкасније до 16 часова.(48 сати пре почетка такмичења- петак до 16 часова за утакмицу планирану у недељу)

 

Члан 29.

 

Сачињавање коначне ранг листе такмичења организациони одбор је дужн да објави до 16. ЈУЛА (СЕНИОРИ) И 1. ОКТОБРА(ЈУНИОРИ).

 

Члан 30.

 

Наградни фонд “Златног купа СВЛ” ОБЕЗБЕЂУЈУ СПОНЗОРИ .Прво место  5 500 еура, друго 3 500 еура, трећа награда 2500 еура ,4-800 еура, 5-700 , 6-600, 7-500, 8-400, 9-300 и 10.-200  златна алка најбољем летачу , као и пехари за прва три места. Награде важе и за сениоре и за јуниоре.