2022.- ЈУНИОРИ

 1. Живан Пурешић       ГСС 403 Шабац тел 0645406992
РЕЗУЛТАТ 07.09. 09:04:36    
ЛЕТАЧ 10:20    
СУЂЕЊЕ 03.09.-12    
КОНТРОЛА     
 • 2. Илија Ковановић       СРБ 624  Шабац   тел. +38162599887
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 3. Кромек Момчило СРБ 41 Шабац 0640580821
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 4. Жунић Михаило СРБ 41 Шабац 0603917255
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 06.09.-21    
КОНТРОЛА     
 •   5.Симић Бранислав ГСС 21 Шабац 0643647775
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 31.08.-12    
КОНТРОЛА  07.09.-1    
 • 6. Вилотић Продан ГСС 21 Шабац
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 13.09.-71    
КОНТРОЛА     
 • 7. Вујковић Владимир  СРБ 624   Шабац   0638439756
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА 07.09.-13    
 • 8. Жељко Васић ГСС 403 Јеленча 0658415052
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 13.09.-37    
КОНТРОЛА  05.09.-21    
 • 9. Сипић Асан СРБ 299 Шабац  0638607442
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 25.08.-12    
КОНТРОЛА     
 • 10. Јаковљевић Зоран СРБ 299 Шабац 0643274333
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 11. Тадић Душко  СРБ 533 Дубље 0643521679
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 13.09.-13    
КОНТРОЛА     
 • 12. Зоран Вујанић   СРБ 668 Липолист 0616538840
РЕЗУЛТАТ 25.08.-0 31.08.-003.09.-0  13.09-0 
ЛЕТАЧ 0 0 0 0 
СУЂЕЊЕ 05:09.-62 07.09.-13   
КОНТРОЛА 14.09.-21    
 • 13. Драган Јовановић СРБ 964 Лозница  0642436152
РЕЗУЛТАТ 07.09.-0 13.09.-0   
ЛЕТАЧ 0 0   
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 14. Мухамед Фафулић СРБ 964 Лозница 0606691917
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 13.09-12    
КОНТРОЛА     
 • 15. Иван Арнолд СРБ 965 Бања Ковиљача 0644911637
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 16. Павловић Драгољуб ГСС 106 Ваљево 0612343258
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 17.Јокић Влада ГСС 120 Клење 063317101
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА 31.08.-26  13.09-27   
 • 18. Драган Мијаиловић ГСС 15 Ваљево 0601508731
РЕЗУЛТАТ 06.09.-70    
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 19. Дејан Митровић СРБ 98 Ваљево 0603385795
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 20. Небојша Јокић СРБ 15 Ваљево 0643575174
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 21. Јовић Горан      СРБ 26    Уб 0658342721
РЕЗУЛТАТ 05.09.-0 06.09. 10:39:2414.09.-10:34:00   
ЛЕТАЧ 0 11:29 11:41  
СУЂЕЊЕ 12.08.-59    
КОНТРОЛА     
 • 22. Матић Златко   СРБ 717  Уб 0648007329
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА 06.09.-21    
 • 23. Марковић Зоран СРБ 26  Уб 063256502
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 24. Маринковић Марко СРБ 7 Уб 0644452992
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 25. Антал Хорнок ГСС 662 Бачка Топола 064150925
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 13.09-27    
КОНТРОЛА 26.08.-26    
 • 26. Јовановић Никола СРБ 582 Оџаци 066407636
РЕЗУЛТАТ 26.08.-09:55:36 31.08.-11:27:12   
ЛЕТАЧ 13:35 13:01   
СУЂЕЊЕ 06.09.-59 13.09-44   
КОНТРОЛА     
 • 27. Милорад Трбојевић СРБ 582 Оџаци 0643104353
РЕЗУЛТАТ 13:09-10:08:00    
ЛЕТАЧ 10:08    
СУЂЕЊЕ 26.08.-26    
КОНТРОЛА     
 • 28. Цветановић Небојша СРБ 959 Сремска Митровица 0642381238
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 29. Николић Далибор    СРБ 184    Мачванска Митровица   0641330790
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 30. Деспот Славко   ГСС 244   Сремска Митровица    063325404
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 31. Ћулибрк Драган СРБ 104 Рума 0641205512
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 •  32. Ивановић Иван СРБ 104 Рума 0600383332
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 33. Стегњајић Владимир ГСС 104 0643673824
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 07.09.-1    
КОНТРОЛА     
 • 34. Вићентић Живорад     СРБ 7  Дрен   тел. +38162505212
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА 20.09-35    
 • 35. Бугарски Дарко СРБ 340 Обреновац 0641624847
РЕЗУЛТАТ 20.09.-0    
ЛЕТАЧ 0    
СУЂЕЊЕ23.09′.-     
КОНТРОЛА 13.09.-37    
 • 36. Бугарски Игор СРБ 340 Обреновац 0606100564
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 37. Жељко Мишковић СРБ 103 Обреновац 0652787606
РЕЗУЛТАТ 13.09-09.01.48    
ЛЕТАЧ 09:04    
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 38. Лукић Зоран СРБ 709 Пиносава +381643201180
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 31.08.-44    
КОНТРОЛА     
 • 39. Милић Иван              ГСС 74  Београд,  0646155037
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 25.08.-44    
КОНТРОЛА     
 • 40. Милић Јелена          ГСС 74     Београд       0631108786
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 41. Дејан Веселиновић ГСС 74 Београд 0665087317
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА 31.08.-44    
 • 42. Ђорђевић Микица ГСС 244 Београд 0641735345
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 21.09.-49    
КОНТРОЛА     
 • 43. Ђорђевић Драган ГСС 244 Београд 0656181444
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 44. Спасић Миленко СРБ 244 Београд 0693337385
РЕЗУЛТАТ 25.08.-0 31.08.-11:05:00 13.09.-0  
ЛЕТАЧ 0 12:30 0  
СУЂЕЊЕ 05.09.-21 14.09-62   
КОНТРОЛА     
 • 45. Ристић Драган        СРБ 87  Београд    0653435023
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 46. Александар Ерић СРБ 60 Железник 0637212247
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 20.09-35    
КОНТРОЛА  13.09-44    
 • 47. Ћелић Бранислав ГСС 660  Железник 0628017083
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА 06.09.-70    
 • 48. Мехмедовић Салих    ГСС  120  Нова Пазова    0600174847
РЕЗУЛТАТ 21.09.-    
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 49. Тадић Бошко ГСС 6 Земун    0641332056
РЕЗУЛТАТ 21.o9.-0    
ЛЕТАЧ 0    
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 50. Грујић Љуба СРБ 5 Земун 0604441441
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 51. Чокић Мирослав    ГСС 465 Н.Београд    0612661501
РЕЗУЛТАТ 23.09.-0    
ЛЕТАЧ 0    
СУЂЕЊЕ 21.09-48    
КОНТРОЛА     
 • 52. Мићуновић Радован СРБ 547 Београд  0603264140
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 53. Паравиња Дражен ГСС 285 Нова Пазова 0604403307
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 54. Златко Јованов      СРБ 397 Панчево тел 0631813677
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА 05.09.-65    
 • 55. Дарко Јованов      СРБ 397 Панчево тел 0641338586
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 56. Стефан Поморишац СРБ 313 Панчево 0638748456
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 57. Владимир Симић   ГСС 40   Лазаревац   063286594
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА 05:09.-62    
 • 58. Ђурђулов Душан СРБ 920 Младеновац 0642549135
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 05.09.-68    
КОНТРОЛА     
 • 59. Петровић Драган ГСС 135 Младеновац 0638002273
РЕЗУЛТАТ 12.08.-006.09-0    
ЛЕТАЧ 0 0   
СУЂЕЊЕ 31.08.-26    
КОНТРОЛА     
 • 60. Јовановић Драгослав СС 364 Младеновац  0605999184
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 61. Анђелић Жељко СРБ 362  Аранђеловац 0646423152
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА 05.09.-68    
 • 62. Jанковић Живко  СРБ 953 Араповац   0603471828
РЕЗУЛТАТ 05.09-09:58:1214.09.-0    
ЛЕТАЧ 10:15 0   
СУЂЕЊЕ 15.09.-68    
КОНТРОЛА     
 • 63. Ивић Марко   ГСС 331     Пожаревац   0641867122
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 64. Марко Јовановић СРБ 372 Пожаревац 0692632110
РЕЗУЛТАТ 05.09.-0    
ЛЕТАЧ 0    
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА  06.09.-59    
 • 65. Топлица Вукашиновић СРБ 768 Смедерево 0628083070
РЕЗУЛТАТ 05.09-0    
ЛЕТАЧ 0    
СУЂЕЊЕ 27.08-68    
КОНТРОЛА     
 • 66. Далибор Николић ГСС 128 Смедерево 0604864882
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 05.09.-64    
КОНТРОЛА     
 • 67. Бобан Анђелковић  СРБ 86  Лапово   0649999027
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 05.09.-65    
КОНТРОЛА     
 • 68. Марко Јовановић СРБ 419 Марковац 063411986
РЕЗУЛТАТ 27.08.-0 05.09. -09:40:48 15.09.-0  
ЛЕТАЧ 0 10:49 0  
СУЂЕЊЕ 14.09.-21    
КОНТРОЛА     
 • 69. Јаковљевић Аца         ГСС 588 Крушевац    0638017657
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 •  70. Костић Мићко ГСС 360 Чачак 0652929294
РЕЗУЛТАТ 06.09.-09:34:26    
ЛЕТАЧ 11:11    
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 71. Лукић Љубомир СРБ 138 Шабац 0603910377
РЕЗУЛТАТ 13.09.-0    
ЛЕТАЧ 0    
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА