2024-СЕНИОРИ

ЗЛАТНИ КУП 2024. ТАБЕЛА РЕЗУЛТАТА

 

1.       Жељко Васић ГСС 403 Јеленча 0658415052
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ  01.07./0        
НАЈ.ЛЕТАЧ  0        
ВИС. ЛЕТАЧА  0        
СУЂЕЊЕ  06.06/2      

 

2.       Пурешић Живан ГСС 403 Шабац тел 0645406992
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ  06.06./0  13.06/o  29.06./0    
НАЈ.ЛЕТАЧ  0  0  0    
ВИС. ЛЕТАЧА  0  0  0    
СУЂЕЊЕ  01.07/7  05.07/15    

 

3.       Лукић Љубомир ГСС 510 Шабац 0643479525
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ  18.05./0  29.06/o      
НАЈ.ЛЕТАЧ  0  0      
ВИС. ЛЕТАЧА  0  0      
СУЂЕЊЕ  24.06/18  05.07/15    

 

4.       Станојловић Милета ГСС 510 Шабац 0658825255
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ          
НАЈ.ЛЕТАЧ          
ВИС. ЛЕТАЧА          
СУЂЕЊЕ  13.06./2  29.06/7    

 

 

 

 

5.       Тадић Душко  СРБ 533 Дубље 0643521679
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ  01.07        
НАЈ.ЛЕТАЧ  0        
ВИС. ЛЕТАЧА  o        
СУЂЕЊЕ  13.06/16  29.06/13    

 

6.       Драган Јовановић СРБ 964 Лозница  0642436152
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ  01.07        
НАЈ.ЛЕТАЧ  0        
ВИС. ЛЕТАЧА  0        
СУЂЕЊЕ  18.05/3  29.06/2    

 

7.Вујковић Владимир  СРБ 624   Шабац   0638439756
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ  29.06.  05.07 11.31.54
     
НАЈ.ЛЕТАЧ  0  12:21      
ВИС. ЛЕТАЧА  0  2221 m      
СУЂЕЊЕ  06.06./15      

 

8.       Драгољуб  Павловић  ГСС 106 Ваљево 0603340834
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ  13.06/0  29.06/0      
НАЈ.ЛЕТАЧ  0  o      
ВИС. ЛЕТАЧА  0  0      
СУЂЕЊЕ  05.07./36      

 

9.       Драган Мијаиловић ГСС 15 Ваљево 0601508731
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ  29.06/0        
НАЈ.ЛЕТАЧ  0        
ВИС. ЛЕТАЧА  0        
СУЂЕЊЕ  18.05/10      

 

 

10.    Јовић Горан      гсс 510    Уб 0658342721
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ  18.05./0  06.06./0 29.06. 13:32:50  01.07. 11:42:00  12:37:25
НАЈ.ЛЕТАЧ  0  0 15:45
13:49
 
ВИС. ЛЕТАЧА  0  0  2340 m  2521 m  
СУЂЕЊЕ  13.06/13      

 

11     . Јовановић Никола СРБ 582 Оџаци 066407636
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ          
НАЈ.ЛЕТАЧ          
ВИС. ЛЕТАЧА          
СУЂЕЊЕ  29.06./31      

 

12.    Милорад Трбојевић СРБ 582 Оџаци 0643104353
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ          
НАЈ.ЛЕТАЧ          
ВИС. ЛЕТАЧА          
СУЂЕЊЕ  29.06/30      

 

13.    Цветановић Небојша СРБ 959 Сремска Митровица 0642381238
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ  13.06./10.06.30  29.08/0  05.07./0    
НАЈ.ЛЕТАЧ  10.49  0  0    
ВИС. ЛЕТАЧА  2148 m
 0  0    
СУЂЕЊЕ  18.05/16      

 

14.    Бајагић Лазар         СРБ 184 Мачванска Митровица   0606516899
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ  13.06/0        
НАЈ.ЛЕТАЧ  0        
ВИС. ЛЕТАЧА  0        
СУЂЕЊЕ  06.06/16      

 

 

15. Николић Далибор    СРБ 184    Мачванска Митровица   0641330790
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ 06.06. о  17.06. 13:49:50
 29.06./0  13:24:40  13:37:15
НАЈ.ЛЕТАЧ  о  15:19  o  13:55  
ВИС. ЛЕТАЧА  0  1882 м
 0  2581  
СУЂЕЊЕ  13.06/30  01.07./5    

 

16. Деспот Славко   ГСС 244   Сремска Митровица    063325404
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ  18.05/0  06.06/0  13.06/о    
НАЈ.ЛЕТАЧ  0  0  0    
ВИС. ЛЕТАЧА  0  0  0    
СУЂЕЊЕ  29.06 29.06
 29.06  29.06

 

17. Бугарски Дарко СРБ 340 Обреновац 0641624847
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ  28.05/ 12:45:00
 24.06/0  26.06/0  05.07 12:00:30
 
НАЈ.ЛЕТАЧ  13:25  0  0  14:23  
ВИС. ЛЕТАЧА  2311 м
 0  0  2314 m  
СУЂЕЊЕ  06.06/30  29.06/0  05.07/0  

 

18. Жељко Мишковић СРБ 103 Обреновац 0652787606
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ  24.06  29.06      
НАЈ.ЛЕТАЧ  o  0      
ВИС. ЛЕТАЧА  0  0      
СУЂЕЊЕ  28.05/17  01.07/1  05.07/17  

 

19. Вићентић Живорад     СРБ 7  Дрен   тел. +38162505212
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ          
НАЈ.ЛЕТАЧ          
ВИС. ЛЕТАЧА          
СУЂЕЊЕ  06.06/10  29.06./18    

 

20. Милић Иван  и Јелена  ГСС 74  Београд,  0646155037
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ  /  /  /  /  дисквалификован
НАЈ.ЛЕТАЧ  /  /  /  /  
ВИС. ЛЕТАЧА  /  /  / /
 
СУЂЕЊЕ  /  //  /  /

 

21. Ђорђевић Микица ГСС 244 Београд 0641735345
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ  29.06/0        
НАЈ.ЛЕТАЧ  0        
ВИС. ЛЕТАЧА  0        
СУЂЕЊЕ  28.06/40      

 

22.    Ђорђевић Драган ГСС 244 Београд  0641735345
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ  29.06.        
НАЈ.ЛЕТАЧ  0        
ВИС. ЛЕТАЧА  0        
СУЂЕЊЕ        

 

23. Спасић Миленко СРБ 244 Београд 0693337385
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ          
НАЈ.ЛЕТАЧ          
ВИС. ЛЕТАЧА          
СУЂЕЊЕ  13.06/8  29.06/29    

 

24, Ристић Драган        СРБ 87  Београд    0653435023
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ          
НАЈ.ЛЕТАЧ          
ВИС. ЛЕТАЧА          
СУЂЕЊЕ  17.06/20  29,06/17    

 

25. Ђорђевић Александар ГСС 87 Београд 0658648542
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ          
НАЈ.ЛЕТАЧ          
ВИС. ЛЕТАЧА          
СУЂЕЊЕ        

 

26.    Ребић Слободан СРБ 1 Београд   0637716716
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ          
НАЈ.ЛЕТАЧ          
ВИС. ЛЕТАЧА          
СУЂЕЊЕ  29.06/22      

 

27.       Мехмедовић Салих    ГСС  120  Нова Пазова    0600174847
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ  о6.06./ 12:42:00
 13.06/0  29.06/12:11:50    
НАЈ.ЛЕТАЧ  14:41  0  13:22    
ВИС. ЛЕТАЧА  2158 м
 0  2411 m
   
СУЂЕЊЕ        

 

28.         Тадић Бошко ГСС 6 Земун    0641332056
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ  29.06  04.07      
НАЈ.ЛЕТАЧ  0 0
     
ВИС. ЛЕТАЧА  0  0      
СУЂЕЊЕ  06.’06./29  05.07/33    

 

29.    Чокић Мирослав    ГСС 465 Н.Београд    0612661501
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ  06.06/0  29.06      
НАЈ.ЛЕТАЧ  0  0      
ВИС. ЛЕТАЧА  0  0      
СУЂЕЊЕ  13.06/27  04.07./28    

 

30.    Ромић Александар ГСС 30 Батајница 0614444757
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ 28.05./ 11:46:00
 06.06/0  29.06    
НАЈ.ЛЕТАЧ  11:46  0  0    
ВИС. ЛЕТАЧА  2094м 0
 0    
СУЂЕЊЕ  13.06/31  21.06.  24.06/17  

 

32.    Грујић Љуба СРБ 5 Земун 0604441441
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ          
НАЈ.ЛЕТАЧ          
ВИС. ЛЕТАЧА          
СУЂЕЊЕ  29.06/27      

 

33.        Јованов Дарко и Златко  СРБ 397 Панчево тел 0631813677
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ  28.05./0  05.07      
НАЈ.ЛЕТАЧ  0  0      
ВИС. ЛЕТАЧА  0  0      
СУЂЕЊЕ  06.06./41  29.07/15    

 

34.    Стефан Поморишац СРБ 313 Панчево 0638748456
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ  13.06./12:14:50  29.06  05.07 10:29:50
   
НАЈ.ЛЕТАЧ  14:53  0  12:25    
ВИС. ЛЕТАЧА  1833 м
 0  1814 m
   
СУЂЕЊЕ  27.05/0      

 

35.    Владимир Симић   ГСС 40   Лазаревац   063286594
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ  29.06        
НАЈ.ЛЕТАЧ  0        
ВИС. ЛЕТАЧА  0        
СУЂЕЊЕ  28.05/38      

 

36.    Црњаковић Драган и Милош ГСС 84 Младеновац  0643366311
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ  25.06.  05.07.      
НАЈ.ЛЕТАЧ  0  0      
ВИС. ЛЕТАЧА  0  0      
СУЂЕЊЕ  28.05/47  29.06/35    

 

37.    Петровић Драган ГСС 135 Младеновац 0638002273
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ  29.06. 13:14:50
 05.07 13:27:10
     
НАЈ.ЛЕТАЧ  15.08  15:05      
ВИС. ЛЕТАЧА  2123 m
 1834 m
     
СУЂЕЊЕ        

 

38.    Анђелић Жељко СРБ 362  Аранђеловац 0646423152
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ  28.05/11:17:40  13.06/ 13:13:10
 29.06/0    
НАЈ.ЛЕТАЧ  11:46  15:05  0    
ВИС. ЛЕТАЧА  2237м  2887 м
 0    
СУЂЕЊЕ  17.06.      

 

39.    Jанковић Живко  СРБ 953 Араповац   0603471828
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ  29.06        
НАЈ.ЛЕТАЧ  0        
ВИС. ЛЕТАЧА  0        
СУЂЕЊЕ  17.6/38      

 

40.        Топлица Вукашиновић  ГСС 768 Смедерево 0628083070
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ  28.05/0  28.06      
НАЈ.ЛЕТАЧ  0  0      
ВИС. ЛЕТАЧА 0
0
     
СУЂЕЊЕ  13.06/34  29.06/28    

 

41.       Далибор Николић ГСС 128 Смедерево
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ  06.06/0        
НАЈ.ЛЕТАЧ  0        
ВИС. ЛЕТАЧА  0        
СУЂЕЊЕ  28.05/33  29.06/27    

 

42.   Васић Мирко ГСС 128 Смедерево 0642593707
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ          
НАЈ.ЛЕТАЧ          
ВИС. ЛЕТАЧА          
СУЂЕЊЕ  28.05/40  29.06/37    

 

43.   Ивић Марко ГСС 331 Пожаревац  0641867122
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ  29.06        
НАЈ.ЛЕТАЧ  0        
ВИС. ЛЕТАЧА  0′        
СУЂЕЊЕ  01.07/34      

 

44.    Бобан Анђелковић  СРБ 86  Лапово   0649999027
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ  28.05/0  29.06      
НАЈ.ЛЕТАЧ  0  0      
ВИС. ЛЕТАЧА  0  0      
СУЂЕЊЕ  27.05/45  05.07/37    

 

45.    Марко Јовановић СРБ 419 Марковац 063411986
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ  27,05/0 28.05/0
     
НАЈ.ЛЕТАЧ  0  0      
ВИС. ЛЕТАЧА  0  0      
СУЂЕЊЕ  27.05  29.06/49    

 

46. Јаковљевић Аца ГСС ГСС 588 Крушевац    0638017657
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ          
НАЈ.ЛЕТАЧ          
ВИС. ЛЕТАЧА          
СУЂЕЊЕ  28.05/44  29.06/44    

 

47.    Лукић Горан СРБ 491 Крушевац 0641184311
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ  28.05/0        
НАЈ.ЛЕТАЧ  0        
ВИС. ЛЕТАЧА  0        
СУЂЕЊЕ  25.06/36  29.06/43    

 

48 . Миљковић Саша ГСС 42 Чачак 0698403808
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ          
НАЈ.ЛЕТАЧ          
ВИС. ЛЕТАЧА          
СУЂЕЊЕ  29.06/38      

 

49.    Смајолвић Хашим  БХ 3 Брчко +38761775700
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ  29.06 10:55:20
 05.07      
НАЈ.ЛЕТАЧ  12:07  0      
ВИС. ЛЕТАЧА  2014 m
 0      
СУЂЕЊЕ  01.07/10      

 

 31. Преочанин Филип
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ  13.06/0  29.06      
НАЈ.ЛЕТАЧ  0  0      
ВИС. ЛЕТАЧА  0  0      
СУЂЕЊЕ  28.05/30  06.06/27    

 

 
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ          
НАЈ.ЛЕТАЧ          
ВИС. ЛЕТАЧА          
СУЂЕЊЕ        

 

 
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ          
НАЈ.ЛЕТАЧ          
ВИС. ЛЕТАЧА          
СУЂЕЊЕ        

 

 
УТАКМИЦА 1. 2. 3. 4. ПРОСЕК
РЕЗУЛТАТ          
НАЈ.ЛЕТАЧ          
ВИС. ЛЕТАЧА          
СУЂЕЊЕ