2023.-ЈУНИОРИ

 1. Живан Пурешић       ГСС 403 Шабац тел 0645406992
РЕЗУЛТАТ 10.09.-0 19.09-0   
ЛЕТАЧ о 0   
СУЂЕЊЕ 20.09/26    
КОНТРОЛА 13.08./5    

2. Жељко Васић ГСС 403 Јеленча 0658415052

РЕЗУЛТАТ 03.09.-0    
ЛЕТАЧ 0    
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     

3. Тадић Душко  СРБ 533 Дубље 0643521679

РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     

4. Драган Јовановић СРБ 964 Лозница  0642436152

РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 13.09./5    
КОНТРОЛА     

5. Лукић Љубомир СРБ 138 Шабац 0643479525

РЕЗУЛТАТ 09.08.-0 13.08.-0 03.09. 10:34:20 10.09. 09:08:00 17.09.-0
ЛЕТАЧ 0 0 11:39 09:15 0
СУЂЕЊЕ 15.09/10 20.09/6 29.09/25 30.09./25 
КОНТРОЛА     

6. Павловић Драгољуб ГСС 106 Ваљево 0603340834

РЕЗУЛТАТ 08.09/0 20.09   
ЛЕТАЧ 0 0   
СУЂЕЊЕ 10.09/18    
КОНТРОЛА     

7. Драган Мијаиловић ГСС 15 Ваљево 0601508731

РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 03.09/2    
КОНТРОЛА 08.09/6    

8.Јовић Горан      СРБ 26    Уб 0658342721

РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     

9.Матић Златко   СРБ 717  Уб 0648007329

РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 1. 10. Јовановић Никола СРБ 582 Оџаци 066407636
РЕЗУЛТАТ 01.09.-011.09.-0  15.09.-0 20.09 
ЛЕТАЧ 0 0 0 0 
СУЂЕЊЕ 16.09./36    
КОНТРОЛА     
 1. 11. Милорад Трбојевић СРБ 582 Оџаци 0643104353
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА 01.’09./1015.09/10    
 1. 12.Цветановић Небојша СРБ 959 Сремска Митровица 0642381238
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 10.09/5    
КОНТРОЛА     
 1. 13. Николић Далибор    СРБ 184    Мачванска Митровица  
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 10.09/1    
КОНТРОЛА     
 1. 14. Деспот Славко   ГСС 244   Сремска Митровица    063325404
РЕЗУЛТАТ 16.09.-0    
ЛЕТАЧ 0    
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА 03.09./5    
 1. 15. Вићентић Живорад     СРБ 7  Дрен   тел. +38162505212
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 1. 16.Бугарски Дарко СРБ 340 Обреновац 0641624847
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 08.09./6    
КОНТРОЛА     
 1. 17.Бугарски Јован СРБ 340 Обреновац 0616073457
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 1. 18. Жељко Мишковић СРБ 103 Обреновац 0652787606
РЕЗУЛТАТ 10.09/0    
ЛЕТАЧ 0    
СУЂЕЊЕ 13.08/5    
КОНТРОЛА     
 1. 19. Милић Иван              ГСС 74  Београд,  0646155037
РЕЗУЛТАТ 20.09    
ЛЕТАЧ 0    
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА 16.09./31    
 • 20. Дејан Веселиновић ГСС 74 Београд 0665087317
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 10.09/31    
КОНТРОЛА     
 • 21. Ђорђевић Микица ГСС 244 Београд 0641735345
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 16.09/11    
КОНТРОЛА     
 • 22. Спасић Миленко СРБ 244 Београд 0693337385
РЕЗУЛТАТ 09.08./0 10.09-0   
ЛЕТАЧ 0 0   
СУЂЕЊЕ 15.09/26    
КОНТРОЛА     
 • 23. Ристић Драган        СРБ 87  Београд    0653435023
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 10.09./22    
КОНТРОЛА     
 • 24. Сибиновић Димитрије ГСС 96 Београд 0611416164
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 25. Мехмедовић Салих    ГСС  120  Нова Пазова    0600174847
РЕЗУЛТАТ 20.09.- 10.55.20 29.09 30.09  
ЛЕТАЧ 12:03 0 0  
СУЂЕЊЕ 10.09/26    
КОНТРОЛА     
 • 26. Тадић Бошко ГСС 6 Земун    0641332056
РЕЗУЛТАТ 10.09/0 15.09/0 20.09  
ЛЕТАЧ 0 0 0  
СУЂЕЊЕ09.08./22  17.09.   
КОНТРОЛА     
 • 27. Чокић Мирослав    ГСС 465 Н.Београд    0612661501
РЕЗУЛТАТ 10.09./0    
ЛЕТАЧ 0    
СУЂЕЊЕ 20.09/25    
КОНТРОЛА     
 • 28. Златко Јованов      СРБ 397 Панчево тел 0631813677
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА 15.09./26 20.09/29   
 • 29. Стефан Поморишац СРБ 313 Панчево 0638748456
РЕЗУЛТАТ 20.09    
ЛЕТАЧ 0    
СУЂЕЊЕ 01.09/10    
КОНТРОЛА     
 • 30. Владимир Симић   ГСС 40   Лазаревац   063286594
РЕЗУЛТАТ 10.09/0    
ЛЕТАЧ 0    
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 31. Петровић Драган ГСС 135 Младеновац 0638002273
РЕЗУЛТАТ 02.09. 10:36:40 10.09./0 16.09. 10:43:50  
ЛЕТАЧ 10:52 0 11:32  
СУЂЕЊЕ 11:09/10 20.09/19   
КОНТРОЛА     
 • 32. Анђелић Жељко СРБ 362  Аранђеловац 0646423152
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 16.09/31    
КОНТРОЛА     
 • 33. Jанковић Живко  СРБ 953 Араповац   0603471828
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 20.09/29    
КОНТРОЛА     
 • 34. Топлица Вукашиновић ГСС 768 Смедерево 0628083070
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 10.09/31    
КОНТРОЛА 02.09/31    
 • 35. Далибор Николић ГСС 128 Смедерево 0604864882
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 02.09/31    
КОНТРОЛА 16.09/36    
 • 36. Бобан Анђелковић  СРБ 86  Лапово   0649999027
РЕЗУЛТАТ 10.09. 11:31:10 16.09. 10:12:30   
ЛЕТАЧ13:33  11:47   
СУЂЕЊЕ 17.09./5 20.09/10   
КОНТРОЛА     
 • 37. Марко Јовановић СРБ 419 Марковац 063411986
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 38. Ромић Александар ГСС 30 Батајница 0614444757
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 10.09/30    
КОНТРОЛА 20.09/26    
 • 39. Грујић Љуба СРБ 5 Земун 0604441441
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 10.09/27    
КОНТРОЛА     
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА