Правилник „Златног купа“ за сезону 2023.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Такмичења која организује „Златни куп СВЛ“  траје од 15. маја до 31. Јула ЗА СЕНИОРЕ и од 1. Августа до 30. септембра за јуниоре.

Такмичар има право да пријави такмичење у дану који му највише одговара, као и да пријави Савезну утакмицу за „Златни куп“.

У ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА УТАКМИЦА  „Златног купа СВЛ“ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО да се пушта било какава друга утакмица или да се утакмица „Златног купа СВЛ“ ПРИЈАВИ ЗА ДРУШТВО, АЛИ ЈЕ ДОЗВОЉЕНО САВЕЗНУ УТАКМИЦУ ПРИЈАВИТИ ЗА „Златни куп“

Почетак такмичења је СЕНИОРИ:

Од  15. маја до 31. маја од 5,30 часова

Од 1. јуна до 31. јула од 5,00 часова

Јуниори :

01.августа до 20. августа од 5:30

21. августа до 15. септембра од 6:00

16. септембра до 30 септембра од 6:30

Услови под којима се може померити почетак такмичења утврђени су овим правилником.

Члан 2.

Такмичења у организацији „„Златни куп СВЛ“. ОРГАНИЗУЈЕ И СПРОВОДИ Такмичарски одбор у саставу: Деспот Славко, Милић Иван , Јововић Никола и Салих Мехмедовић

Члан 3.

Право учествовања у такмичењу имају сви такмичари којима учешће одобри Организатор такмичења.

Члан 4.

Сваки такмичар „Златног куп СВЛ“. је у ОБАВЕЗИ да одсуди и изконтролише онолики број утакмица колико је и пријавио, с тим што су сви учесници дужни да одсуде једну утакмицу и оду у једну контролу(и за сениоре и за јуниоре) без обзира да ли пријављивали утакмице „Златниог купа СВЛ“. или не. Контролор треба да буде код такмичара најкасније од 15 часова за сениоре и 13 часова за јуниоре. Контролу и суђење врши такмичар лично , комисија за коју такмичар гарантује својим именом или лице које овласти Такмичарски одбор Златног купа СВЛ.

Члан 5.

Сваки члан „Златног купа СВЛ“ дужан је да обезбеди двојицу судија или да он са још једним судијом суди такмичење, када га Такмичарска комисија „Златног куп СВЛ“ одреди за пријављено такмичење(тамичење се пријављује 48 сати раније). Комисије су дириговане од стране такмичарске комисије.

Такмичење воде двојица верификованих судија које одређује такмичарски одбор-могу бити и из истог удружења одакле је такмичар а за Савезну утакмицу пријављену за „Златни куп“ довољан је и један судија.

Судије су у обавези да имају положен судијски испит било ког Савеза(СРБ, СС, ГСС)

Члан 6.

Одређене судије су дужне да на место такмичења дођу 30 минута пре почетка такмичења.

Време доласка судија на такмичење, у записнике о такмичењу уписује такмичар, што оверава својим потписом.

Судије су дужне да дају на увид судијске легитимације, а такмичар судијама судијску легитимацију.

СВАКИ ТАКМИЧАР КОЈИ НЕ ОБЕЗБЕДИ ОДРЕЂЕНУ КОМИСИЈУ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ или КОНТРОЛУ – ГУБИ СТАТУС ЧЛАНА „Златног купа СВЛ“(СЕНИОРИ ИЛИ ЈУНИОРИ) БЕЗ ОБЗИРА НА ДОТАДАШЊИ СТАТУС У „Златном купу СВЛ“ У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ.

Члан 7.

Такмичарска комисија која је одређена да води такмичење је у обавези да обезбеди смарт телефон (паметан телефон), који ће користити за СЛИКАЊЕ најдужег голуба И ЗАПИСНИКА по слетању голубова, КАО И ПУШТАЊА ПОРУКЕ ШТАБУ ПОСЛЕ ПОЛА САТА О ТОМЕ ДА ЈЕ УТАКМИЦА У ТОКУ ИЛИ ЗАВРШЕНА.

Члан 8. 

Забрањено је конзумирање алкохола свим учесницима у такмичењу, као и присутним гостима, све док се такмичење не заврши.

Члан 9.

У ТАКМИЧЕЊУ „Златног купа СВЛ“(СЕНИОРИ) могу појединачно или у потпуности учествовати и голубови јуниори. За Јуниорско такмичење лете искључиво ЈУНИОРИ.

ВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊА

Члан 10.

У времену до почетка такмичења судије су дужне да у записнике о такмичењу, контролишући ознаке на прстеновима голубова, упишу податке о голубовима који учествују у такмичењу.

Судије су такође дужне да попишу и ставе контролне  алке на такмичарске голубове.

 У свим утакмицама „Златног купа СВЛ“ сви такмичари морају да пусте јато од 8 голубова, с тим што 6 голубова улази у просек и за сениоре и за јуниоре.

Члан 11.

Пре почетка такмичења такмичар обавештава судије о местима слетања голубова, која не могу бити удаљена више од 100 метара од голубарника.

У време предвиђено за почетак такмичења такмичар стартује са јатом голубова на начин који му одговара, али не сме голубове да износи из дворишта. У изузетним случајевима, када такмичар због услова које поседује , тамичарске голубове уз присуство судија може да стартује-пушта  на удаљености не већој од 50 м од голубарника.

Приликом старта голубови по правилу треба групно да полете.

Такмичар стартује са својим јатом голубова искључиво када добије одобрење од присутних судија, а уколико такмичар пусти голубове без одобрења судија, аутоматски се дисквалификује.

Члан 12.

Ако приликом старта један или више голубова не полете, или ако се приликом полетања један или више голубова  издвоје и слете на назначено место такмичар нема права да их поново покрене и ти голубови су одмах дисквалификовани и као резултат им се уписује (0).

Члан 13.

ЈАТО ПОДРАЗУМЕВА НАЈМАЊЕ 6 ГОЛУБОВА. ЈАТО ЈЕ И КАДА ГОЛУБОВИ ЛЕТЕ КРИЛО У КРИЛО, А ЈАТО ЈЕ И КАДА КАДА ГОЛУБОВИ ЛЕТЕ КАО ГРУПА.ГРУПА ПОДРАЗУМЕВА КАДА ГОЛУБОВИ ЛЕТЕ У ИСТОЈ РАВНИ, У ИСТОМ СМЕРУ , ЈЕДАН ПОРЕД ДРУГОГ.  

Члан 14.

Голубови, после консолидације која не може трајати дуже од 10 минута, морају да лете јатно првих пола сата.

Такмичар је дужан да по завршетку такмичења, и уласку голубова у голубарник омогући судијама идентификацију голубова и скидању обележавајуцих алкица, без којих се ни једном голубу не може признати исправан лет.

Без обележавајуће алкице голуб неће бити признат као исправан.

Члан 15.

Када јато лети у првом сату и у јато  удари кобац  , у том случају дозвољава се јату да се консолидује, али не више од ДЕСЕТ(10) минута, који ће се рачунати од момента када се узрочник разбијања јата (кобац,галеб, јастреб,рода…) удаљи из видокруга. Тренутак разбијања јата од стране грабљивице се мора констатовати у записнику и о томе одмах обавестити такмичар.

У срединама где има више голубара у окружењу, дозвољава се истима да се договоре када ће ко да стартује своје јато да не би једни другима сметали. Време мора бити усаглашено у року од петнаест (15) минута, АЛИ НЕ ПРЕ ПРЕДВИЂЕНОГ ВРЕМЕНА ЗА СТАРТ  ТАКМИЧЕЊА.

Такмичар МОРА да индентификује неисправне голубове с тим што има права да их отпише (максимално два и за сениоре и за јуниоре) . Када такмичар индетификује дисквалификоване голубове,  највише  два(2) голуба онда су ти голубови  отписани, без обзира да ли ће они слетети и ући у голубарник или неће слетети.

Такмичар има право да отпише највише два голуба и за сениоре и за јуниоре , била исправна или неисправна.

Члан 16.

Сваком голубу чије је укупно време лета мање од 10 сати(СЕНИОРИ) и 8 сати(ЈУНИОРИ) као укупно време лета уписује се нула.

Члан 17.

Сваки голуб приликом силажења мора слетати на место слетања, које не може бити удаљено више од 100 метара од голубарника. У противном, ако слети на место које је удаљено више од 100 метара од голубарника, такав голуб се дисквалификује, тј. као укупно време лета уписује му се нула, ако до завршетка такмичења неометано прелети и уђе у голубарник.

Сваки голуб кога је грабљивица поцепала или убила, а није однела, тако да може да се изврши идентификација голуба и утврди чињенично стање, без обзира на удаљеност места као места слетања, може се сматрати као да је исправно и слетео, ако је до тренутка хватања, који је виђен од стране комисије, исправно летео. Тренутак хватања, регистроваће се као време слетања, ако то такмичару одговара (о чему се он изјашњава на крају такмичења). У противном сматраће се као да није ни слето.

 Члан 18.

Сваки голуб који је слетео на место које не може бити удаљено више од 100 метара од голубарника, мора  ући у голубарник. Ако се ради о голубу који је слетео као последњи, мора ући у голубарник у року од два сата од тренутка слетања, А У СУПРОТНОМ ТАКМИЧАР О ТОМЕ ОБАВЕШТАВА ТАКМИЧАРСКИ ОДБОР ЗЛАТНОГ КУПА.

Члан 19.

Сви голубови који су слетели искључиво на голубарник у сам мрак, а до завршетка такмичења нису ушли у голубарник сматраће  се исправним у колико комисија документује сликом  голуба који је сишао. Ситуација се констатује у записник, а Такмичарска комисија шаље контролу која сутрадан ујутру пре свитања, утврђује чињенично стање и констатује да ли се контролна алка и број карике голуба поклапају са стањем у записнику  .

Члан 20.

Приликом вођења записника о такмичењу судије су дужне да за сваког голуба који учествује у такмичењу у записнике о такмичењу упишу време полетања, време слетања, и укупно време лета. За голубове који су дисквалификовани, као укупно време лета уписује се нула. За сваког голуба који се по одредбама овог Правилника сматра да није слетео, поред времена полетања уписује се није слетео.

Члан 21.

По завршетку такмичења такмичар има право, ако то жели, да отпише било која два голуба сениори или јуниори и да их третира као да нису учествовали у такмичењу, без обзира на постигнуто укупно време лета. И за такве голубове у записнике о такмичењу морају се уписати подаци о времену полетања, времену слетања и о укупном времену лета, а посебно се записује да су отписани.

Укупно време лета отписаних голубова не узима се у обзир приликом израчунавања просечног укупног времена лета јата.

Члан 22.

Такмичење може трајати до тренутка када видљивост омогућава праћење лета голубова.

Дозвољава се такмичару да упали светло и да му голубови слете и после смањења видљивости, али не више од тридесет минута. Голуб који је слетео под упаљеним рефлекторима мора бити индентификован . Такмичару је дозвољено да ухвати голуба на било ком месту које није удаљено више од 100м од голубарника.

Члан 23.

На захтев такмичара, такмичење се може завршити и пре истека времена . Свој захтев о закључењу такмичења такмичар уписује у записнике о такмичењу и потврђује својим потписом.

Такмичар може закључити такмичење у сваком тренутку који му одговара, ако у голубарнику има шест (6) и више исправних и идентификованих голубова, без обзира на то да ли му још неки голуб лети, с тим да за ову одлуку мора да има сагласност судија које воде такмичење.

Судије су у обавези да дају сагласност за прекид такмичења , у колико до тог момента нема спорних детаља у вези такмичарских голубова.

Члан 24.

Такмичење се може сматрати успешним ако је до завршетка такмичења, или до тренутка закључења такмичења од стране такмичара, исправно слетело и идентификовано најмање 6 исправних голубова .

Члан 25.

Просечно укупно време лета јата изражава се у целим сатима, целим минутима и целим секундама, са остатком недељивог броја секунди, на тај нацин што се збир укупних времена лета свих голубова који су учествовали у такмичењу, сем отписаних, дели се бројем голубова који су учествовали у такмичењу, укључујући и неотписане дисквалификоване голубове.

Приликом израчунавања просечног укупног времена лета јата у обзир се не узимају голубови који се по одредбама овог Правилника сматрају да нису слетели. За такве голубове у записницима о такмичењу се назначује посебно да нису слетели.

Члан 26.

Ако је просечно укупно време лета јата мање од 10 сати(СЕНИОРИ) и 9 сати(ЈУНИОРИ) , утакмица се сматра неуспешном.

Члан 27.

Ако два или више такмичара постигну исто просечно укупно време лета јата, без недељивог броја секунди, боље место на ранг листи заузима онај такмичар који је то време постигао са већим бројем голубова. Ако је број голубова исти, на боље место се пласира онај такмичар чији је голуб, појединац, имао највеће укупно време лета.

Члан 28.

Верификација постигнутих резултата и сачињавање ранг листе такмичења спада у надлежност такмичарске комисије која организује и спроводи такмичење.

Приликом верификације резултата и сачињавања ранг листе такмичења, такмичарска комисија не може мењати мишљење и закључке судија који су водили такмичење, али мора одбацити неисправно попуњене записнике о такмичењу, из којих се не може стећи потпуни увид у ток и регуларност одржаног такмичења.

Такмичарској комисији је дозвољено да исправи математичке грешке које су судије не намерно направиле.

Члан 29.

Сваки члан „Златног купа СВЛ“ да би се сматрао успешним мора да има најмање 2 резултата (И СЕНИОРИ И ЈУНИОРИ) већих од 10(СЕНИОРИ) ОДНОСНО 9(ЈУНИОРИ) ЧАСОВА.

Сваки члан „Златног купа СВЛ“ ИМА ПРАВО ДА ПРИЈАВИ 5 УТАКМИЦА у оквири „Златног купа СВЛ“(И СЕНИОРИ И ЈУНИОРИ) С ТИМ ШТО МУ СЕ 2 НАЈБОЉА РЕЗУЛТАТА РАНГИРАЈУ .

Такмичар је дужан да пријави утакмицу „Златног купа СВЛ“-најкасније до 16 часова.(48 сати пре почетка такмичења- петак до 16 часова за утакмицу планирану у недељу)

Члан 30.

Сачињавање коначне ранг листе такмичења Такмичарска комисија је дужна да објави до 1. августа(СЕНИОРИ) И 1. ОКТОБРА(ЈУНИОРИ).

Члан 31.

Наградни фонд “Златног купа СВЛ” ОБЕЗБЕЂУЈУ СПОНЗОРИ .Прво место минимум 3 000 еура, друга награда минимум 2 000 еура, трећа награда минимум  1 000 еура , златна алка најбољем летачу , као и пехари за прва три места. Награде важе и за сениоре и за јуниоре.

РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА СЕНИОРСКО ТАКМИЧЕЊЕ ЗЛАТНОГ КУПА ЈЕ ОД 25.04.-30.04. ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ.

МОЛИМО ВАС ДА СЕ РОКОВИ ПРИЈАВЕ ИСПОШТУЈУ РАДИ БОЉЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА И БЛАГОВРЕМЕНОГ СЛАЊА МАТЕРИЈАЛА.

Члан 32.

Сваки такмичар који направи макар 1 резултат, било сениорски или јуниорски у обавези је да ПОКЛОНИ једног РЕЗУЛТИРАНОГ голуба са утакмице на крају сезоне, као и једног по сопственом избору и направи ПАР ГОЛУБОВА(МУЖЈАК И ЖЕНКА). Тако направљене парове, организатор такмичења ће доделити неком младом голубару, ради даље афирмације.