2023 – СЕНИОРИ

 1. Живан Пурешић       ГСС 403 Шабац тел 0645406992
РЕЗУЛТАТ 13:02:50 – 13.06. 21.06./0 27.06. -11:00:30 07.04./0 
ЛЕТАЧ 13:29 0 12:07 0 
СУЂЕЊЕ 04.06/5 19.06./4 09.07/2  
КОНТРОЛА 29.06/8    
 • 2. Жељко Васић ГСС 403 Јеленча 0658415052
РЕЗУЛТАТ 04.06/0 09.07/0   
ЛЕТАЧ 0 0   
СУЂЕЊЕ 07.06/5    
КОНТРОЛА 26.05/5    
 • 3.Тадић Душко  СРБ 533 Дубље 0643521679
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 13.06./1    
КОНТРОЛА 04.06/5    
 • 4. Драган Јовановић СРБ 964 Лозница  0642436152
РЕЗУЛТАТ 04.06/0 19.06./0 29.06/0  
ЛЕТАЧ 0 0 0  
СУЂЕЊЕ 26.05./5 04.07/27   
КОНТРОЛА 07.06/1 27.06./1   
 • 5. Лукић Љубомир СРБ 138 Шабац 0643479525
РЕЗУЛТАТ 28.05/0 04.06/0 07.06./019.06/0  БЕЗ ПЛАСМАНА
ЛЕТАЧ 0 0 0 0 O
СУЂЕЊЕ 03.05/18 13:06/10 27.06/1 09.07/7 
КОНТРОЛА 20.06/8    
 • 6. Павловић Драгољуб ГСС 106 Ваљево 0603340834
РЕЗУЛТАТ 04.06/0 13.06./0   
ЛЕТАЧ 0 0   
СУЂЕЊЕ 19.06/10 07.04/3   
КОНТРОЛА 14.06/33 09.07/7   
 • 7. Драган Мијаиловић ГСС 15 Ваљево 0601508731
РЕЗУЛТАТ 04.06/0 09.07. 13:07:4016.07-0  
ЛЕТАЧ 0 15:31 0  
СУЂЕЊЕ 27.06/31    
КОНТРОЛА 13.06./6    
 • 8. Јовић Горан      СРБ 26    Уб 0658342721
РЕЗУЛТАТ 14:30:10- 13.06 10:39:20-20.06.27.06./0 29.06/0  
ЛЕТАЧ 15:43 12:06 0 0 
СУЂЕЊЕ 21.06./1 30.06./24 14.07/19 16.07/7 
КОНТРОЛА 07.04./1    
 • 9. Матић Златко   СРБ 717  Уб 0648007329
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 13.06./16    
КОНТРОЛА     
 1. 10. Јовановић Никола СРБ 582 Оџаци 066407636
РЕЗУЛТАТ 23.05./0 13:05:20 -13.06 19.06/026.06/0 13:23:40
03.07. 
ЛЕТАЧ 0 15:47 0 0 15:50
СУЂЕЊЕ 20.06/8 27.06/8 12.07/24  ПРОСЕК 13:14:30
КОНТРОЛА 24.05./11    
 1. 11. Милорад Трбојевић СРБ 582 Оџаци 0643104353
РЕЗУЛТАТ 24.05/0    
ЛЕТАЧ 0    
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА 23.05/10 13.06/10 19.06/10 03.07./10 
 1. 12. Цветановић Небојша СРБ 959 Сремска Митровица 0642381238
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 1. 13. Николић Далибор    СРБ 184    Мачванска Митровица  
РЕЗУЛТАТ 27.06./0 07.07/0   
ЛЕТАЧ 0 0   
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА 29.06/4    
 1. 14. Деспот Славко   ГСС 244   Сремска Митровица    063325404
РЕЗУЛТАТ 04.06/0    
ЛЕТАЧ 0    
СУЂЕЊЕ 03.07/10    
КОНТРОЛА     
 1. 15. Вићентић Живорад     СРБ 7  Дрен   тел. +38162505212
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 19.06/5    
КОНТРОЛА 29.06/30    
 1. 16. Бугарски Дарко СРБ 340 Обреновац 0641624847
РЕЗУЛТАТ 13.06./0 27.06./0   
ЛЕТАЧ 0 0   
СУЂЕЊЕ 07.06./22 29.06./30   
КОНТРОЛА 19.06/4    
 1. 17. Бугарски Јован СРБ 340 Обреновац 0616073457
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 29.06/4    
КОНТРОЛА03.05/18  27.06./16   
 1. 18. Жељко Мишковић СРБ 103 Обреновац 0652787606
РЕЗУЛТАТ 03.05/0 04.05/0   
ЛЕТАЧ 0 0   
СУЂЕЊЕ 13.06./6 07.04/1   
КОНТРОЛА 19.05/5 27.06/31   
 1. 19. Милић Иван              ГСС 74  Београд,  0646155037
РЕЗУЛТАТ 09.07.-11:11:20    
ЛЕТАЧ 12.04    
СУЂЕЊЕ 29.06./8    
КОНТРОЛА 20.06./24    
 • 20. Дејан Веселиновић ГСС 74 Београд 0665087317
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 27.06/16    
КОНТРОЛА     
 • 21. Ђорђевић Микица ГСС 244 Београд 0641735345
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 04.06/4    
КОНТРОЛА     
 • 22. Спасић Миленко СРБ 244 Београд 0693337385
РЕЗУЛТАТ 07.06./0    
ЛЕТАЧ 0    
СУЂЕЊЕ 21.05./32    
КОНТРОЛА 13.06/33 27.06/27   
 • 23. Ристић Драган        СРБ 87  Београд    0653435023
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ04.06/2     
КОНТРОЛА     
 • 24. Сибиновић Димитрије ГСС 96 Београд 0611416164
РЕЗУЛТАТ 14:44:00 – 20.06 30.06/0 12.07-0  
ЛЕТАЧ 15:55 0 0  
СУЂЕЊЕ 26.06/10    
КОНТРОЛА 07.07/31 09.07/19   
 • 25. Мехмедовић Салих    ГСС  120  Нова Пазова    0600174847
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 23.05/10    
КОНТРОЛА 07.07/27    
 • 26. Тадић Бошко ГСС 6 Земун    0641332056
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 23.05/11    
КОНТРОЛА 13.06./8    
 • 27. Чокић Мирослав    ГСС 465 Н.Београд    0612661501
РЕЗУЛТАТ 27.06. 11:06:40 04.07.   
ЛЕТАЧ 12:40 0   
СУЂЕЊЕ 13.06/8    
КОНТРОЛА 04.06./18    
 • 28. Златко Јованов      СРБ 397 Панчево тел 0631813677
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 27.06./27    
КОНТРОЛА     
 • 29. Стефан Поморишац СРБ 313 Панчево 0638748456
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 20.06./24    
КОНТРОЛА 30.06/24    
 • 30. Владимир Симић   ГСС 40   Лазаревац   063286594
РЕЗУЛТАТ 29.08/0    
ЛЕТАЧ    
СУЂЕЊЕ 04.06/6 07.07/32   
КОНТРОЛА     
 • 31. Петровић Драган ГСС 135 Младеновац 0638002273
РЕЗУЛТАТ 27.06. 12:45:20 07.07-13:46:20   
ЛЕТАЧ 13:21 14:54   
СУЂЕЊЕ 04.06/18 30.06/3609.07/19   
КОНТРОЛА     
 • 32. Анђелић Жељко СРБ 362  Аранђеловац 0646423152
РЕЗУЛТАТ 21.05/0 07.07/0   
ЛЕТАЧ 0 0   
СУЂЕЊЕ 13.06/37    
КОНТРОЛА 24.05/37 30.06/36   
 • 33. Jанковић Живко  СРБ 953 Араповац   0603471828
РЕЗУЛТАТ 14.06/0    
ЛЕТАЧ 0    
СУЂЕЊЕ 24.05/37 04.06/14   
КОНТРОЛА 21.05./32 27.08/36   
 • 34. Топлица Вукашиновић СРБ 768 Смедерево 0628083070
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 27.06/36    
КОНТРОЛА     
 • 35. Далибор Николић ГСС 128 Смедерево 0604864882
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 27.06./13    
КОНТРОЛА 07.06./22    
 • 36. Бобан Анђелковић  СРБ 86  Лапово   0649999027
РЕЗУЛТАТ 27.06./ 11:19:20 30.06./0   
ЛЕТАЧ 12:00 0   
СУЂЕЊЕ 27.04./31    
КОНТРОЛА     
 • 37. Марко Јовановић СРБ 419 Марковац 063411986
РЕЗУЛТАТ 24.05/014.06/0    
ЛЕТАЧ 0 0   
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
38. Грујић Љуба СРБ 5 Земун 0604441441
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 04.06./7    
КОНТРОЛА     
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА