Правилник „Златног купа СВЛ“ за 2018.

Члан 1.

По одредбама овог Правилника спроводе се сва такмичења која организује „Златни куп СВЛ“.

Члан 2.

Такмичења која организује „Златни куп СВЛ“.  траје од 15. маја до 31. јула.Такмичар има парво да пријави такмичење у дану који му највише одговара.

У ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА УТАКМИЦА  „Златног купа СВЛ“ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО да се пушта било какава друга утакмица или да се утакмица „Златног купа СВЛ“ ПРИЈАВИ ЗА ДРУШТВО.

НАЈСТРОЖИЈЕ ЋЕ СЕ САНКЦИОНИСАТИ НЕПОШТОВАЊЕ ОВЕ ОДЛУКЕ.

Почетак такмичења је :

Од  16. Маја до 31. Маја од 5,30 часова

Од 1. Јуна до 31. јула од 5,00 часова

Услови под којима се може померити почетак такмичења утврђени су овим правилником.

Члан 3.

Такмичења у организацији „„Златни куп СВЛ“. ОРГАНИЗУЈЕ И СПРОВОДИ Такмичарска комисија „Златног купа СВЛ“ уз помоћ Извршног Одбора којег сачињавају 10 првопласираних такмичара из предходне сезоне.

Члан 4.

Чланарина за текућу годину мора да се измири до 15. маја.

Члан 5.

Право учествовања у такмичењу имају сви такмичари који су положили судијски испит у било ком Савезу(ГСС, СРБ, СС) и који нису кажњавани од стране својих Савеза забраном такмичења и суђења за текућу годину. Потребно је да се измири и чланарина према „Златном купу СВЛ“.(члан 4.)

Члан 6.

Сваки такмичар „Златног куп СВЛ“. је у ОБАВЕЗИ да одсуди онолики број утакмица колико је и пријавио, с тим што су сви учесници дужни да одсуде једну утакмицу без обзира да ли пријављивали утакмице „Златниог купа СВЛ“. или не.

Члан 7.

Сваки члан „Златног купа СВЛ“ дужан је да обезбеди двојицу судија или да он са још једним судијом суди такмичење, када га Такмичарска комисија „Златног куп СВЛ“ одреди за пријављено такмичење(тамичење се пријављује 48 сати раније). Комисије се извлаче искључиво жребањем(из бубња) 48 сати пре почетка такмичења.

Такмичење воде двојица верификованих судија које одређује жребом такмичарска комисија-могу бити и из истог удружења одакле је такмичар.Судије су у обавези да имају положен судијски испит било ког Савеза(СРБ, СС, ГСС)

Члан 8.

Одређене судије су дужне да на место такмичења дођу 30 минута пре почетка такмичења.Време доласка судија на такмичење, у записнике о такмичењу уписује такмичар, што оверава својим потписом.Судије су дужне да дају на увид судијске легитимације, а такмичар судијама судијску легитимацију.

СВАКИ ТАКМИЧАР КОЈИ НЕ ОБЕЗБЕДИ ИЖРЕБАНУ КОМИСИЈУ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ – ГУБИ СТАТУС ЧЛАНА „Златног купа СВЛ“ БЕЗ ОБЗИРА НА ДОТАДАШЊИ СТАТУС У „Златном купу СВЛ“ БЕЗ ПРАВА ПОВРАЋАЈА ЧЛАНАРИНЕ.

Члан 9.

Није дозвољено да такмичар у једном дану пријави „Златни куп СВЛ“ и било које друго такмичење , без обзира да ли су у питању два такмичарска јата.У току такмичења судије се не могу мењати. У случају више силе (нагло погоршање здравственог стања једног од судија, непосредно установљено лекарском интервенцијом службе хитне помоћи или дежурне установе, мобилизацијски позив, вежба и слицно, као и трагичног случаја у породици) може да се замени судија са листе резервних судија из штаба „Златног купа СВЛ“.

Судије су дужне да наизменично прате ток утакмице, односно један судија увек мора да прати дешавања на небу. Судије морају наизменично и да обедују (доручак, ручак, ужина, вечера), како би се увек и веродостојно приказало стање на небу.

Члан 10.

Почетак такмичења се може померити највише за један сат услед неповољних временских и других услова и то:

  1. Ако је брзина било којег ветра већа од 3 метра у секунди,
  2. Ако је температуре нижа од 10°целзијусових и уколико је прогнозирана температура ( најављена метеоролошки ) већа од 37°Ц, такмичење се отказује.
  1. Ако је ваздушни притисак нижи за 5 милибара од нормале за то подручје или више од 1025 милибара,
  2. Ако је влажност ваздуха мања од 30 или веца од 90 процената,
  3. Ако је ниска облачност, магла, смањена видљивост или ако пада киша,
  4. Ако је маневар војних или цивилних јединица одбране и
  5. Ако постоје други оправдани разлози који онемогућавају нормално одржавање такмичења.

Ако се било који од горњих услова не промени у року од једног сата, такмичар има право да одложи пријављено такмичење, са правом да га поново пријави.Такмичар може на свој ризик пустити јато уколико је брзина било којег ветра од 3 до 5 метра у секунди с тим што касније не може прекинути утакмицу са правом да је обнови у колико се временски услови погоршају у односу на почетак такмичења.

Без обзира на мишљење такмичара, такмичење се мора отказати (после померања времена од једног сата) у случају:

  1. Ако је брзина било којег ветра 5 метара у секунди и већа.
  2. Ако је магла и пада киша.
  3. Ако је прогнозирана температура ВЕЋА од 37 Ц.

Такмичар има право да на сам дан такмичења одложи такмичење, са правом да га поново пријави, ако је спречен одласком на војну или цивилну вежбу, због обољења или смртног случаја у породици или због других оправданих разлога који онемогућавају одржавање такмичења.

Члан 11.

Пре почетка такмичења, као и у целом његовом току, такмичар је дужан да судијама обезбедии нормалне услове за несметано праћење лета голубова и водење такмичења. Ако такмичар, његови гости, или чланови његове породице на било који нацин ометају вођење такмичења, судије имају право, уколико се не успоставе нормални услови за вођење такмичења, да прекину такмичење, констатујуци у записницима о такмичењу све детаље који су условили прекид. У таквим случајевима такмичар се дисквалификује из такмичења, а одговарајућа такмичарска комисија упућује пријаву такмичарској комисији „Златног купа СВЛ“.

Забрањено је конзумирање алкохола свим учесницима у такмичењу, као и присутним гостима, све док се такмичење не заврши.

Члан 12.

У такмичењу „Златног купа СВЛ“ могу појединачно или у потпуности учествовати и голубови јуниори.

Члан 13.

У УТАКМИЦАМА „Златног купа СВЛ“ такмичар је дужан да после 15 часова на сваких сат времена обавести штаб о томе колико му је голубова активно у такмичењу, а судије су дужне да то констатују у записник са утакмице.

Такмичар је дужан да извести Такмичарску комисију на крају утакмице о резултату који је постигао без обзира да ли је он позитиван или не.

Члан 14.

Приликом вођења записника о такмичењу судије су дужне да благовремено(на сваких час-сат времена) у њега уносе све податке, тако да се из њих у потпуности може стећи увид у ток и регуларност такмичења.

Члан 15.

У времену до почетка такмичења судије су дужне да у записнике о такмичењу, контролишућии ознаке на прстеновима голубова, упишу податке о голубовима који учествују у такмичењу.

Судије су такоде дужне да попишу и ставе контролне  алке на такмичарске голубове.Голуб може имати прстен само једног власника, такмичара.

У свим утакмицама „Златног купа СВЛ“ сви такмичари морају да пусте јато од 8 голубова, с тим што 6 голубова улази у просек.

Члан 16.

Пре почетка такмичења такмичар сам одлучује о томе да ли ће за време такмичења голубове којии се не такмиче, затворити у голубарнике, или ће их оставити слободне у тремовима.Ако су голубови који се не такмиче били затворени пре почетка такмичења, такмичар их може, без узнемиравања пустити у тремове у време када му то одговара.Пре почетка такмичења, на крову или трему, такмичар не сме имати голубове који нису такмичари.

Члан 17.

Пре почетка такмичења такмичар обавештава судије о местима слетања голубова, која не могу бити удаљена више од 100 метара од голубарника.

У време предвиђено за почетак такмичења такмичар стартује са јатом голубова на начин који му одговара, али не сме голубове да износи из дворишта. У изузетним случајевима, када такмичар због услова које поседује , тамичарске голубове уз присуство судија може да стартује-пушта  на удаљености не већој од 50 м од голубарника.

Приликом старта голубови по правилу треба групно да полете.

Такмичар стартује са својим јатом голубова искључиво када добије одобрење од присутних судија, а уколико такмичар пусти голубове без одобрења судија, аутоматски се дисквалификује.

Члан 18.

Ако приликом старта један или више голубова не полете, или ако се приликом полетања један или више голубова  издвоје и слете на назначено место такмичар нема права да их поново покрене и ти голубови су одмах дисквалификовани и као резултат им се уписује (0).

Члан 19.

ЈАТО ПОДРАЗУМЕВА НАЈМАЊЕ 6 ГОЛУБОВА. ЈАТО ЈЕ И КАДА ГОЛУБОВИ ЛЕТЕ КРИЛО У КРИЛО, А ЈАТО ЈЕ И КАДА КАДА ГОЛУБОВИ ЛЕТЕ КАО ГРУПА.ГРУПА ПОДРАЗУМЕВА КАДА ГОЛУБОВИ ЛЕТЕ У ИСТОЈ РАВНИ, У ИСТОМ СМЕРУ , ЈЕДАН ПОРЕД ДРУГОГ.  

Члан 20.

Голубови, после консолидације која не може трајати дуже од 5 минута морају да лете јатно до постизања прописног виса.

Такмичар је дужан да по завршетку такмичења, и уласку голубова у голубарник омогући судијама идентификацију голубова и скидању обележавајуцих алкица, без којих се ни једном голубу не може признати исправан лет.Без обележавајуће алкице голуб неће бити признат као исправан.

Члан 21.

После консолидације јата, која не може трајати више од 5 минута, ако се издвоји из јата 1 или 2 голуба пре постизања прописаног виса, ти голубови су дисквалификовани и као резултат им се пише нула(0). У случају да се издвоји и 3 голуб, такмичар се дисквалификује јер нема јато од 6 голубова.

ПРОПИСАН ВИС ЈЕ ВИС У КОЈЕМ СЕ ГЛЕДАНО ПО ВЕРТИКАЛИ НЕ ВИДИ РАД КРИЛА, ГОЛУБОВИ МОГУ ЛЕТЕТИ И ВИШЉЕ(ДА СЕ ВИДЕ) А МОГУ ЛЕТЕТИ У ВИСУ У КОЈЕМ СЕ НЕ ВИДЕ. Констатовање прописног виса врши се искључиво голим оком, а двогледи , дурбини и друга оптичка средства се могу користити искључиво као помоћна средства.Констатовање прописног виса зависи од подлоге неба , те се дозвољава минимални рад крила код шарених голубова на плавој подлози, односно дуз голубова на белој и шареној подлози неба.

Члан 22.

Када јато дође до прописног  виса( прва 2 сата) и у јато  удари кобац  , у том случају дозвољава се јату да се консолидује, али не више од ПЕТНАЕСТ(15) минута, који ће се рачунати од момента када се узрочник разбијања јата (кобац,галеб, јастреб,рода…) удаљи из видокруга. Тренутак разбијања јата од стране грабљивице се мора констатовати у записнику и о томе одмах обавестити такмичар.

У срединама где има више голубара у окружењу, дозвољава се истима да се договоре када ће ко да стартује своје јато да не би једни другима сметали. Време мора бити усаглашено у року од петнаест (15) минута, АЛИ НЕ ПРЕ ПРЕДВИЂЕНОГ ВРЕМЕНА ЗА СТАРТ  ТАКМИЧЕЊА.

Уколико такмичар дисквалификоване голубове не може да индетификује, у том случају голубови који први слете, улазе са нулом, с тим што такмичар има права да их отпише (максимално два) . Уколико такмичар индетификује дисквалификоване голубове,  највише  два(2) голуба онда су ти голубови  отписани, без обзира да ли ће они слетети и ући у голубарник или неће слетети.Такмичар има право да отпише највише два голуба, била исправна или неисправна .

Члан 23.

Приликом силаска из прописног виса,  дозвољава се издвајање голуба мимо видокруга, али не више од  15 минута, с тим што такав голуб мора да се врати у истом или вишљем вису.Изузетак је наилазак грабљивица(соко, орао, галебови, вране)када се дозвољава голубу да изађе мимо видокруга, али не више од 30 минута и то од тренутка када се грабљивица удаљи из видокруга . Такве ситуације судије су обавезне да констатују у записник.

Члан 24.

Сваком голубу чије је укупно време лета мање од 7 сати као укупно време лета уписује се НУЛА(0).

Сваки голуб који не проведе више од половине времена лета у прописном вису, биће дисквалификован и као укупно време му се пише НУЛА (0).

Члан 25.

Сваки голуб приликом силажења мора слетати на место слетања, које не може бити удаљено више од 100 метара од голубарника. У противном, ако слети на место које је удаљено више од 100 метара од голубарника, такав голуб се дисквалификује, тј. као укупно време лета уписује му се нула, ако до завршетка такмичења неометано прелети и уђе у голубарник.

Сваки голуб кога је грабљивица поцепала или убила, а није однела, тако да може да се изврши идентификација голуба и утврди чињенично стање, без обзира на удаљеност места као места слетања, може се сматрати као да је исправно и слетео, ако је до тренутка хватања, који је виђен од стране комисије, исправно летео. Тренутак хватања, регистроваће се као време слетања, ако то такмичару одговара (о чему се он изјашњава на крају такмичења). У противном сматраће се као да није ни слето.

 Члан 26.

Сваки голуб који је слетео на место које не може бити удаљено више од 100 метара од голубарника, мора до завршетка такмичења ући у голубарник. Ако се ради о голубу који је слетео као последњи, мора ући у голубарник у року од два сата од тренутка слетања, када се такмичење сматра завршеним, најкасније до 22 часа.

Члан 27.

Сви голубови који су слетели а до завршетка такмичења, тј. од истека два сата од времена слетања последњег голуба, нису ушли у голубарник а најкасније до 22 часа, сматрају се као да нису слетели (сем голубова којима је у записник вец уписана нула).

Члан 28.

Приликом водења записника о такмичењу судије су дужне да за сваког голуба који учествује у такмичењу у записнике о такмичењу упишу време полетања, време слетања, и укупно време лета. За голубове који су дисквалификовани, као укупно време лета уписује се нула. За сваког голуба који се по одредбама овог Правилника сматра да није слетео, поред времена полетања уписује се није слетео.

Члан 29.

По завршетку такмичења такмичар има право, ако то жели, да отпише било која два голуба, тј. да их третира као да нису учествовали у такмичењу, без обзира на постигнуто укупно време лета. И за такве голубове у записнике о такмичењу морају се уписати подаци о времену полетања, времену слетања и о укупном времену лета, а посебно се записује да су отписани.Укупно време лета отписаних голубова не узима се у обзир приликом израчунавања просечног укупног времена лета јата.

Члан 30.

Такмичење може трајати до тренутка када видљивост омогућава праћење лета голубова.

Дозвољава се такмичару да упали светло и да му голубови слете и после смањења видљивости, али не више од тридесет минута. Голуб који је слетео под упаљеним рефлекторима мора бити индентификован најкасније до 22 часа. Такмичару је дозвољено да ухвати голуба на било ком месту које није удаљено више од 100м од голубарника.

Голубови који остану у лету и после таквог смањења видљивости при којој се лет голубова не може пратити имају се сматрати као да нису слетели и у том тренутку такмичење се сматра завршеним.Голубови који су раније слетели, а до тог тренутка, као тренутка у коме се такмичење смата завршеним, нису ушли у голубарник такође се имају сматрати као да нису слетели (сем голубова који су дисквалификовани пре постизања прописног виса и којима је у записник уписана нула).

Члан 31.

На захтев такмичара, такмичење се може завршити и пре истека времена . Свој захтев о закљуцењу такмичења такмичар уписује у записнике о такмичењу и потврђује својим потписом.

Такмичар може закључити такмичење у сваком тренутку који му одговара, ако у голубарнику има шест (6) и више исправних и идентификованих голубова, без обзира на то да ли му још неки голуб лети, с тим да за ову одлуку мора да има сагласност судија које воде такмичење.

Судије су у обавези да дају сагласност за прекид такмичења , у колико до тог момента нема спорних детаља у вези такмичарских голубова.

Члан 32.

Такмичење се може сматрати успешним ако је до завршетка такмичења, или до тренутка закључења такмичења од стране такмичара, исправно слетело и идентификовано најмање 6 исправних голубова.

Члан 33.

Просечно укупно време лета јата изражава се у целим сатима, целим минутима и целим секундама, са остатком недељивог броја секунди, на тај нацин што се збир укупних времена лета свих голубова који су учествовали у такмичењу, сем отписаних, дели се бројем голубова који су учествовали у такмичењу, укључујући и неотписане дисквалификоване голубове.Приликом израчунавања просечног укупног времена лета јата у обзир се не узимају голубови који се по одредбама овог Правилника сматрају да нису слетели. За такве голубове у записницима о такмичењу се назначује посебно да нису слетели.

Члан 34.

Ако је просечно укупно време лета јата мање од 7 сати , утакмица се сматра неуспешном.

Члан 35.

Ако два или више такмичара постигну исто просечно укупно време лета јата, без недељивог броја секунди, боље место на ранг листи заузима онај такмичар који је то време постигао са већим бројем голубова. Ако је број голубова исти, на боље место се пласира онај такмичар чији је голуб, појединац, имао највеће укупно време лета.

Члан 36.

Верификација постигнутих резултата и сачињавање ранг листе такмичења спада у надлежност такмичарске комисије која организује и спроводи такмичење.

Приликом верификације резултата и сачињавања ранг листе такмичења, такмичарска комисија не може мењати мишљење и закључке судија који су водили такмичење, али мора одбацити неисправно попуњене записнике о такмичењу, из којих се не може стећи потпуни увид у ток и регуларност одржаног такмичења.

Такмичарској комисији је дозвољено да исправи математичке грешке које су судије не намерно направиле.

Члан 37.

Сваки члан „Златног купа СВЛ“ да би се сматрао успешним мора да има најмање 2 резултата већих од 7 часова.

Сваки члан „Златног купа СВЛ“ ИМА ПРАВО ДА ПРИЈАВИ 3 УТАКМИЦЕ у оквири „Златног купа СВЛ“ С ТИМ ШТО МУ СЕ 2 НАЈБОЉА РЕЗУЛТАТА РАНГИРАЈУ .

Такмичар је дужан да пријави утакмицу „Златног купа СВЛ“ најкасније до 18 часова.(48 сати пре почетка такмичења- петак до 18 часова за утакмицу планирану у недељу)

Члан 38.

Сачињавање коначне ранг листе такмичења Такмичарска комисија је дужна да објави до 1 августа.

Члан 39.

Награде се деле  по наградном фонду с којим „Златни куп СВЛ“ располаже за ту такмичарску годину и зависи од броја пријављених учесника „Златног купа СВЛ“.