2022. – СЕНИОРИ

 1. Живан Пурешић       ГСС 403 Шабац тел 0645406992
РЕЗУЛТАТ 23.05.-0    
ЛЕТАЧ 0    
СУЂЕЊЕ 02.06-12    
КОНТРОЛА     
 • 2. Илија Ковановић       СРБ 624  Шабац   тел. +38162599887
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 3. Кромек Момчило СРБ 41 Шабац 0640580821
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 4. Жунић Михаило СРБ 41 Шабац 0603917255
РЕЗУЛТАТ 02.06-0    
ЛЕТАЧ 0    
СУЂЕЊЕ13.05-21    
КОНТРОЛА     
 • 5. Симић Бранислав ГСС 21 Шабац 0643647775
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 19.06.-18    
КОНТРОЛА     
 • 6. Вилотић Продан ГСС 21 Шабац
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 7. Вујковић Владимир  СРБ 624   Шабац   0638439756
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 8. Жељко Васић ГСС 403 Јеленча 0658415052
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 15.06.-12    
КОНТРОЛА     
 • 9. Сипић Асан СРБ 299 Шабац  0638607442
РЕЗУЛТАТ 14.06.-0    
ЛЕТАЧ 0    
СУЂЕЊЕ 23.05-12 02.06.-4   
КОНТРОЛА 19.06.-18    
 1. 10. Јаковљевић Зоран СРБ 299 Шабац 0643274111
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 25.05.-30    
КОНТРОЛА 23.05.-1    
 1. 11. Тадић Душко  СРБ 533 Дубље 0643521679
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 1. 12. Зоран Вујанић   СРБ 668 Липолист 0616538840
РЕЗУЛТАТ 23.05-0 02.06 15.06. 19.06. 
ЛЕТАЧ 0 0 0 0 
СУЂЕЊЕ 14.06.-9 22.06.-49 26.06-13  
КОНТРОЛА     
 1. 13. Драган Јовановић СРБ 964 Лозница  0642436152
РЕЗУЛТАТ 26.06-0    
ЛЕТАЧ 0    
СУЂЕЊЕ 25.05.-21    
КОНТРОЛА     
 1. 14. Мухамед Фафулић СРБ 964 Лозница 0606691917
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 1. 15. Иван Арнолд СРБ 965 Бања Ковиљача 0644911637
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 1. 16. Павловић Драгољуб ГСС 106 Ваљево 0612343258
РЕЗУЛТАТ 01.06.-0 05.06.-0   
ЛЕТАЧ 0 0   
СУЂЕЊЕ 20.05.-26    
КОНТРОЛА     
 1. 17. Јокић Влада ГСС 120 Клење 063317101
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 19.06.-12    
КОНТРОЛА     
 1. 18. Драган Мијаиловић ГСС 15 Ваљево 0601508731
РЕЗУЛТАТ 19.06.-11:36:1026.06-12:20:50    
ЛЕТАЧ 13:20    
СУЂЕЊЕ 30.05.-30    
КОНТРОЛА     
 1. 19. Дејан Митровић СРБ 98 Ваљево 0603385795
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 20. Небојша Јокић СРБ 15 Ваљево 0643575174
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 21. Јовић Горан      СРБ 26    Уб 0658342721
РЕЗУЛТАТ13.05.- 0 23.05.-0   
ЛЕТАЧ 0 0   
СУЂЕЊЕ 31.05.-52    
КОНТРОЛА     
 • 22. Матић Златко   СРБ 717  Уб 0648007329
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 01.06-16    
КОНТРОЛА     
 • 23. Марковић Зоран СРБ 26  Уб 063256502
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 24. Маринковић Марко СРБ 7 Уб 0644452992
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА 26.06-18    
 • 25. Антал Хорнок ГСС 662 Бачка Топола 064150925
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА 15.06.-26    
 • 26. Јовановић Никола СРБ 582 Оџаци 066407636
РЕЗУЛТАТ 20.05-12:17:20 15.06.   
ЛЕТАЧ 14:05 0   
СУЂЕЊЕ 24.06.-39    
КОНТРОЛА     
 • 27. Милорад Трбојевић СРБ 582 Оџаци 0643104353
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 15.06.-26    
КОНТРОЛА 20.05.-26    
 • 28. Цветановић Небојша СРБ 959 Сремска Митровица 0642381238
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА 30.05-30    
 • 29. Николић Далибор    СРБ 184    Мачванска Митровица   0641330790
РЕЗУЛТАТ 19.06-0 26.06.-0   
ЛЕТАЧ 0 0   
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА 05.06-30    
 • 30. Деспот Славко   ГСС 244   Сремска Митровица    063325404
РЕЗУЛТАТ11.05-0 30.05.-14:03:50 02.06.-005.06.-12:55:50  26.06.
ЛЕТАЧ0 14:51 0 14:38 0
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 31. Ћулибрк Драган СРБ 104 Рума 0641205512
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 26.06.-29    
КОНТРОЛА 19.06-29    
 •  32. Ивановић Иван СРБ 104 Рума 0600383332
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 26.06-30    
КОНТРОЛА     
 • 33. Стегњајић Владимир ГСС 104 0643673824
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА 26.06.-29    
 • 34. Вићентић Живорад     СРБ 7  Дрен   тел. +38162505212
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА13.05. -21    
 • 35. Бугарски Дарко СРБ 340 Обреновац 0641624847
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА 15.06-49    
 • 36. Бугарски Игор СРБ 340 Обреновац 0606100564
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 37. Жељко Мишковић СРБ 103 Обреновац 0652787606
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 15.06.-49    
КОНТРОЛА     
 • 38. Лукић Зоран СРБ 709 Пиносава +381643201180
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ11.05.-30    
КОНТРОЛА     
 • 39. Милић Иван              ГСС 74  Београд,  0646155037
РЕЗУЛТАТ02.06. -0 24.06. 11:52:10   
ЛЕТАЧ 0 13:13   
СУЂЕЊЕ 19.06.-29    
КОНТРОЛА     
 • 40. Милић Јелена          ГСС 74     Београд       0631108786
РЕЗУЛТАТ 15.06.-0    
ЛЕТАЧ 0    
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 41. Дејан Веселиновић ГСС 74 Београд 0665087317
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 42. Ђорђевић Микица ГСС 244 Београд 0641735345
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 43. Ђорђевић Драган ГСС 244 Београд 0656181444
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 15.06-51    
КОНТРОЛА     
 • 44. Спасић Миленко СРБ 244 Београд 0693337385
РЕЗУЛТАТ 25.05.-0    
ЛЕТАЧ 0    
СУЂЕЊЕ 02.06-66    
КОНТРОЛА 15.06.-51    
 • 45. Ристић Драган        СРБ 87  Београд    0653435023
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 15.06.-40    
КОНТРОЛА     
 • 46. Александар Ерић СРБ 60 Железник 0637212247
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА 26.06-51    
 • 47. Ћелић Бранислав ГСС 660  Железник 0628017083
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА 26.06-30    
 • 48. Мехмедовић Салих    ГСС  120  Нова Пазова    0600174847
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 01.06.-51    
КОНТРОЛА 06.06-53    
 • 49. Тадић Бошко ГСС 6 Земун    0641332056
РЕЗУЛТАТ 15.06.-0 22.06.-0   
ЛЕТАЧ 0 0   
СУЂЕЊЕ 06.06-53    
КОНТРОЛА 01.06.-51    
 • 50. Грујић Љуба СРБ 5 Земун 0604441441
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 • 51. Чокић Мирослав    ГСС 465 Н.Београд    0612661501
РЕЗУЛТАТ 01.06.-13:35:10 15.06.-13:11:40 26.06-0  
ЛЕТАЧ 15:01 14:47 0  
СУЂЕЊЕ 05.06-30    
КОНТРОЛА     
 • 52. Мићуновић Радован СРБ 547 Београд  0603264140
РЕЗУЛТАТ 20.05-13:36:40    
ЛЕТАЧ 15:13    
СУЂЕЊЕ 02.06.-30    
КОНТРОЛА     
 • 53. Паравиња Дражен ГСС 285 Нова Пазова 0604403307
РЕЗУЛТАТ 6.06-0    
ЛЕТАЧ 0    
СУЂЕЊЕ 15.06.-56    
КОНТРОЛА     
 • 54. Златко Јованов      СРБ 397 Панчево тел 0631813677
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА 20.05-52    
 • 55. Дарко Јованов      СРБ 397 Панчево тел 0641338586
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА 02.06-66 15.06-56   
 • 56. Стефан Поморишац СРБ 313 Панчево 0638748456
РЕЗУЛТАТ 15.06-13:43:30 22.06.-13:02:10   
ЛЕТАЧ 15:04 13:58   
СУЂЕЊЕ 20.05.-52 02.06-65   
КОНТРОЛА     
 • 57. Владимир Симић   ГСС 40   Лазаревац   063286594
РЕЗУЛТАТ 19.06-0    
ЛЕТАЧ 0    
СУЂЕЊЕ 05.06-16 26.06-18   
КОНТРОЛА 25.05-21    
 • 58. Ђурђулов Душан СРБ 920 Младеновац 0642549135
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 25.05.-43    
КОНТРОЛА     
 • 59. Петровић Драган ГСС 135 Младеновац 0638002273
РЕЗУЛТАТ 03.06-13:35:00 15.06.-14:40:00   
ЛЕТАЧ 14:02 15:08   
СУЂЕЊЕ 02.06-61 22.06.-59   
КОНТРОЛА     
 • 60. Јовановић Драгослав СС 364 Младеновац  0605999184
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 30.05-68    
КОНТРОЛА 03.06-59    
 • 61. Анђелић Жељко СРБ 362  Аранђеловац 0646423152
РЕЗУЛТАТ 02.06-0    
ЛЕТАЧ 0    
СУЂЕЊЕ 15.06-67    
КОНТРОЛА     
 • 62. Jанковић Живко  СРБ 953 Араповац   0603471828
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 02.06-39    
КОНТРОЛА 19.06.-57    
 • 63. Ивић Марко   ГСС 331     Пожаревац   0641867122
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ13.05.-68    
КОНТРОЛА     
 • 64. Марко Јовановић СРБ 372 Пожаревац 0692632110
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ 20.05-68    
КОНТРОЛА     
 • 65. Топлица Вукашиновић СРБ 768 Смедерево 0628083070
РЕЗУЛТАТ 02.06.-0    
ЛЕТАЧ 0    
СУЂЕЊЕ 19.06.-57 26.06.-51   
КОНТРОЛА 22.06.-59    
 • 66. Далибор Николић ГСС 128 Смедерево 0604864882
РЕЗУЛТАТ 02.06-0    
ЛЕТАЧ 0    
СУЂЕЊЕ 15.06-59    
КОНТРОЛА 05.06-30    
 • 67. Бобан Анђелковић  СРБ 86  Лапово   0649999027
РЕЗУЛТАТ 15.06-0    
ЛЕТАЧ 0    
СУЂЕЊЕ 03.06-59    
КОНТРОЛА13.05- 68    
 • 68. Марко Јовановић СРБ 419 Марковац 063411986
РЕЗУЛТАТ13.05.-0 20.05-030.05.-0   
ЛЕТАЧ0 0 0  
СУЂЕЊЕ 23.05.-1    
КОНТРОЛА     
 • 69. Јаковљевић Аца         ГСС 588 Крушевац    0638017657
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
 •  70. Костић Мићко ГСС 360 Чачак 0652929294
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА 15.06.-59    
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА     
РЕЗУЛТАТ     
ЛЕТАЧ     
СУЂЕЊЕ     
КОНТРОЛА