2017

 

Списак учесника „ ЗЛАТНОГ КУПА СРПСКОГ ВИСОКОЛЕТАЧА“ у такмичасрској сезони 2017.

 

Редни број Име и презиме Адреса

 

друштво Број телефона
1. Жарко Жарковић Душанова 44 Крушевац ГСС 555 065/3052518
2. Саша Миљковић 667. број 12 Чачак ГСС 42 069/8403808
3. Радован Тодоровић Железничка колонија 15 ГСС 69 064/3306317
4. Јелена Миладиновић Милић Стари Виногради 63

Београд

ГСС 74 063/1108786
5. Предраг Марковић Немање Томића 3

Пожаревац

ГСС 331 063/8800847
6. Владан Миладиновић Зеленгорска 30

Пожаревац

ГСС 532 060/0223753

063/1514951

7. Иван Милић Стари Виногради 63

Београд

ГСС 74 064/6155037
8. Бранко Жугић Арсенија Чарнојевића 10 Инђија ГСС 78 063/8893369
9. Перо Томић Босанска 45

Земун

ГСС 6 060/0190555
10. Иван Радуловић Мала Пруга 46

Земун

ГСС 171 063/8496266
11. Томислав Жугић Југ Богдана 28

Инђија

ГСС 78 063/8533136
12. Салих Мехмедовић Карађорђева 36

Н.Пазова

ГСС 120 060/0174847
13. Драган Ђорђевић Плитвичка 9

Београд

ГСС 244 065/6181444
14. Славко Деспот Августа Цесара 10б

Београд

ГСС 74 063/325404
15. Миодраг Ђорђевић Плитвичка 9

Београд

ГСС 244 064/1735345
16. Љубиша Грујић Прегревица 131

Земун

ГСС 120 060/4441441
17 Љубиша Вујић Краља Александра 30/2

Шабац

 

ГСС 21 061/1185588
18. Бошко Тадић Херцеговачка 11

Земун

ГСС 6 064/1332056
19. Павле Страживук Клаоничка 10

Земун

ГСС 6 063/7212011
20. Јаковљевић Аца Босе Цветић 11 ГСС 555 063/8017657
21. Радоје Петровић Београдска 137

Сремчица

ГСС 468 064/1111751
22. Спасић Срећко К.Миленковића 15а

Марковац

ГСС 419 064/4713080
23. Драган Вукановић Колубарска 11

Пожаревац

ГСС 311 063/8821920
24. Др. Андрија Антић Др.М.Петровића 15

Београд

ГСС 192 066/8300766
25. Милета Станојловић Церска 28

Јевремовац

ГСС 21 065/8825255
26. Зоран Митровић Жикина 35

Радинац

ГСС 114 069/696999
27. Гавриловић Ненад Марка Краљевића 11

Лесковац

ГСС 421 064/8211190
28. Гело Жељко Краља Александра Карађорђевића 52

Сремска Митровица

ГСС 482 065/5311391
 29.  Бојан Арсеновић  Ивана Благојевића 37

В.Моштаница

 

 ГСС 468  064/1583522