Вести

Страница на којој можете пратити актуелна дешавања у оквиру „Златног купа СВЛ“

Вести за дан 01.06.2023.

Пријављене су следеће утакмице „Златног купа“ за суботу 03.05.2023.

1. Деспот Славко ГСС 244 суди комисија Анђелић Жељка СРБ 362 контрола Цветановић Небојша СРБ 959

2. Жељко Мишковић СРБ 103 суди комисија Лукић Љубомира СРБ 138 контрола Бугарски Јован СРБ 340

Вести за дан 28.05.2023.

Лукић Љубомир СРБ 138 завршио данашњу утакмицу без резултата.

Деспот Славко ГСС 244 ОДЛОЖИО утакмицу „Златног купа“ пријављену за 28.05.

Вести за дан 26.05.2023.

Пријављене су утакмице „Златног купа“ за недељу 28.05.2023.

1.Деспот Славко ГСС 244 суди комисија Анђелић Жељка СРБ 362 контрола Грујић Љубиша СРБ 120

2. Лукић Љубомир СРБ 138 суди комисија Драгана Јовановића СРБ 964 контрола Васић Жељко ГСС 403

Вести за дан 24.05.2023.

Марко Јовановић СРБ 419 завршио данашњу утакмицу без резултата.

Трбојевић Милорад СРБ 582 завршио данашњу утакмицу без резултата.

Вести за дан 23.05.2023.

Никола Јовановић СРБ 582 завршио данашњу утакмицу „Златног купа“ без резултата.

Вести за дан 22.05.2023.

Пријављене су следеће утакмице „Златног купа“ за среду 24.05.2023.

1. Трбојевић Милорад СРБ 582 суди комисија Тадић Бошка ГСС 6 контрола Никола Јовановић СРБ 582

2. Јовановић Марко СРБ 419 суди комисија Јанковић Живка СРБ 953 контрола Анђелић Жељко СРБ 362

Вести за дан 21.05.2023.

Пријављена је утакмица „Златног купа“ за уторак 23.05.2023.

1. Никола Јовановић СРБ 582 суди комисија Мехмедовић Салиха ГСС 120 контрола Трбојевић Милорад СРБ 582

Анђелић Жељко СРБ 362 завршио данашњу утакмицу без резултата.

Вести за дан 19.05.2023.

Пријављена је утакмица
“ Златног купа “ за недељу 21.05.2023.

1. Анђелић Жељко СРБ 362 суди комисија Спасић Миленка СРБ 244 контрола Јанковић Живко СРБ 953

Поштовани учесници „Златног купа“,

Преузимање материјала за такмичење „Златног купа“ за сезону 2023. биће у недељу 21.05.2023. од 12 часова код организатора такмичења у Сремској Митровици.

Вести за дан 25.09.

Лукић Љубомир СРБ 138 постигао резултат 11:47:12

Жељко Васић ГСС 403 постигао резултст 10:20:48

Живан Пурешић ГСС 403 постигао резултат 09:25:36

Остале утакмице завршене без резултата.

Вести за дан 24.09.

Све данашње утакмице завршене без резултата.

Вести за дан 23.09.

Данашња утакмица завршена без резултста.

Пријављене су следеће утакмице „Златног купа“ за недељу 25.09.2022

1. Пурешић Живан ГСС 403 суди комисија Павловић Драгољуб ГСС 106 контрола Вилотић Продан ГСС 21

2. Васић Жељко ГСС 403 сиди комисија Паравиња Дражен ГСС 285 контрола Сипић Асан СРБ 299

3. Топлица Вукашиновић СРБ 768 суди комисија Ристић Драгана СРБ 87 контрола Николић Далибор ГСС 128

4. Лукић Љубомир СРБ 138 суди комисија Костић Мићка ГСС 360 контрола Тадић Душко СРБ 533

Вести за дан 22.09.

Обе данашње утакмице завршене без резултата.

Пријављене су следеће утакмице „Златног купа“ за суботу 24.09.2022.

1. Мишковић Жељко СРБ 103 суди комисија Тадић Бошка ГСС 6 контрола Бугарски Игор СРБ 340

2. Костић Мићко ГСС 360 суди комисија Лукић Љубомир СРБ 138 контрола Ћелић Бранислав ГСС 660

3. Павловић Драгољуб ГСС 106 суди комисија Матић Златко СРБ 717 контрола Драган Мијаиловић ГСС 15

4. Трбојевић Милорад СРБ 582 суди комисија Јовић Горана СРБ 26 контрола Јокић Влада ГСС 120

5. Спасић Миленко СРБ 244 суди комисија Јовановић Николе СРБ 582 контрола Чокић Мирослав ГСС 465

6. Анђелковић Бобан СРБ 86 суди комисија Поморишац Стефана СРБ 313 контрола Ивић Марко ГСС 331

7. Васић Жељко ГСС 403 суди комисија Јовановић Драгана СРБ 964 контрола Пурешић Живан ГСС 403

8. Јанковић Живко СРБ 953 суди комисија Петровић Драгана ГСС 135 контрола Др Влада Симић ГСС 40

Вести за дан 21.09.

Пријављена је утакмица „Златног купа“ за петак 23.09.2022.

1. Чокић Мирослав ГСС 465 суди комисија Бугарски Дарка СРБ 340 контрола Салих Мехмедовић ГСС 120

Вести за дан 20.09.

Данашња утакмица завршена без резултата.

Пријављене су следеће утакмице „Златног купа“ за четвртак 22.09.2022.

1. Мехмедовић Салих ГСС 120 суди комисија Чокић Мирослава ГСС 465 контрола Паравиња Дражен ГСС 285

2. Тадић Бошко ГСС 6 суди комисија Ђорђевић Микица ГСС 244 контрола Спасић Миленко СРБ 244

Вести за дан 18.09.

Пријављена је утакмица „Златног купа“ за уторак 20.09.2022.

1. Бугарски Дарко СРБ 340 суди комисија Ерић Александра СРБ 60 контрола Вићентић Живорад СРБ 7

Вести за дан 15.09.

Данашња утакмица завршена без резултата.

Вести за дан 14.09.

Јовић Горан СРБ 26 постигао резултат 10:34:00

Остале утакмице без резултата.

Вести за 13.09.

Милорад Трбојевић СРБ 582 постигао резултат 10:08:00

Мишковић Жељко СРБ 103 постигао резултат 09:01:48

Остале утакмице без резултата.

Пријављена је утакмица „Златног купа“ за четвртак 15.09. 2022.
1. Јовановић Марко СРБ 419 суди комисија Јанковић Живка СРБ 953 контрола Топлица Вукашиновић СРБ 768

Вести за 12.09.

Пријављене су следеће утакмице „Златног купа“ за среду 14.09.2022.

1. Јовић Горан СРБ 26 суди комисија Јовановић Марка СРБ 419 контрола Вујанић Зоран СРБ 668

2. Јанковић Живко СРБ 953 суди комисија Спасић Миленка СРБ 244 контола Зоран Лукић СРБ 457

Вести за 07.09.

Пријављене су следеће утакмице „Златног купа“ за уторак 13.09.2022.

1. Спасић Миленко СРБ 244 суди комисија Јовановић Николе СРБ 582 контрола Александар Ерић СРБ 60

2. Лукић Љубомир СРБ 138 суди комисија Вилотић Продана ГСС 21 контрола Јаковљевић Зоран СРБ 299

3. Поморишац Стефан СРБ 313 суди комисија Тадић Бошка ГСС 6 контрола Чокић Мирослав ГСС 465

4. Јовановић Драган СРБ 964 суди комисија Тадић Душко СРБ 533 контрола Пурешић Живан ГСС 403

5. Вујанић Зоран СРБ 668 суди комисија Мухамеда Фафулића СРБ 964 контрола Ковановић Илија СРБ 624

6. Милорад Трбојевић СРБ 582 суди комисија Хорнок Антала ГСС 662 контрола Јокић Влада ГСС 120

7. Жељко Мишковић СРБ 103 суди комисија Васић Жељка ГСС 403 контрола Бугарски Дарко СРБ 340

1. Пурешић Живан ГСС 403 постигао резултат 09:04:36

Друга утакмица завршена без резултата.

Вести за 06.09.

1. Јовић Горан СРБ 26 постигао резултат 10:39:24

2. Костић Мићко ГСС 360 постигао резултат 09:24:36

Остале утакмице без резултата.

Вести за 05.09.

1. Јанковић Живко СРБ 953 постигао резултат 09:58:12

2. Марко Јовановић СРБ 419 постигао резултат 09:40:48

Остале утакмице без резултата.

Пријављене су следеће утакмице „Златног купа“ за среду 07.09.2022.

1. Јовановић Драган СРБ 964 суди комисија Вујанић Зорана СРБ 668 контрола Вујковић Владимир СРБ 624

2. Живан Пурешић ГСС 403 суди комисија Стегњаић Владимира ГСС 104 контрола Симић Браниислав ГСС 21

Вести за дан 04.09.

Пријављене су следеће утакмице „Златног купа“ за уторак 06.09.2022.

1. Јовић Горан СРБ 26 суди комисија Жунић Михајла СРБ 41 контрола Матић Златко СРБ 717

2. Петровић Драган ГСС 135 суди комисија Јовановић Николе СРБ 582 контрола Јовановић Марко СРБ 372

3. Костић Мићко ГСС 360 суди комисија Мијаиловић Драгана ГСС 15 контрола Ћелић Бранислав ГСС 660

Вести за дан 03.09.

Данашња утакмица завршена без резултата.

Вести за дан 01.09.

Пријављене су утакмице „Златног купа“ за суботу 03.09.2022.

1. Зоран Вујанић СРБ 668 суди комисија Пурешић Живана ГСС 403 контрола Ковановић Илија СРБ 624

2. Костић Мићко ГСС 360 суди комисија Драган Мијаиловић ГСС 15 контрола Анђелић Жељко СРБ 362

Вести за дан 31.08.

1.Јовановић Никола СРБ 582 постигао резултат 11:27:12

2.Спасић Миленко СРБ 244 постигао резултат 11:05:00

Зоран Вујанић СРБ 668 завршио утакмицу без резултата.

Вести за дан 29.08.

Пријављене су следеће утакмице „Златног купа“ за среду 31.08.2022.

1. Вујанић Зоран СРБ 668 суди комисија Симић Бранислава ГСС 21 контрола Илија Ковановић СРБ 624

2. Јовановић Никола СРБ 582 суди комисија Петровић Драгана ГСС 135 контрола Јокић Влада ГСС 120

3. Спасић Миленко СРБ 244 суди комисија Лукић Зорана СРБ 457 контрола Дејан Веселиновић ГСС 74

Вести за дан 27.08.

Данашња утакмица код Јовановић Марка СРБ 419 завршена без резултата.

Вести за дан 26.08.

Јовановић Никола СРБ 582 постигао резултат 09:55:36

Вести за дан 25.08.

Пријављена је утакмица „Златног купа“ за суботу 27.08.2022.

1. Јовановић Марко СРБ 419 суди комисија Топлице Вукашиновића СРБ 768 контрола Николић Далибор ГСС 128

Све данашње утакмице завршене без резултата.

Вести за дан 24.08.

Пријављена је утакмица „Златног купа“ за петак 26.08.2022.

1. Јовановић Никола СРБ 582 суди Милорад Трбојевић СРБ 582 контрола Хорнок Антал ГСС 662

Вести за дан 23.08.

Поштовани учесници „Златног купа“, наше такмичење је, због веће регуларноси и масовности, добило још једног супервизора – Јокић Владу ГСС 120. Нови супервизор ће бити задужен за подручје Шапца, Ваљева , Уба , Ср.Митровице, Руме и осталих делова Војводине.

Пријављене су утакмице „Златног купа“ за четвртак 25.08.2022.

1. Спасић Миленко СРБ 244 суди комисија Милић Ивана ГСС 74 контрола Лукић Зоран СРБ 709

2. Зоран Вујанић СРБ 668 суди комисија Сипић Асана СРБ 299 контрола Илија Ковановић СРБ 624

Вести за дан 12.08.

Данашња утакмица код Петровић Драгана ГСС 135 завршена без резултата.

Вести за дан 10.08.

Пријављена је ЈУНИОРСКА утакмица „Златног купа“ за петак 12.08.2022.

1. Петровић Драган ГСС 135 суди комисија Јовић Горана СРБ 26 контрола Јовановић Драгослав СС 364

Вести за дан 14.07.

Тадић Бошко ГСС 6 завршио утакмицу без резултата.

Вести за дан 12.07.

Пријављена је утакмица „Златног купа“ за четвртак 14.07.2022.
1. Тадић Бошко ГСС 6 суди комисија Чокић Мирослава ГСС 465 контрола Вујанић Зоран СРБ 668

Поштовани учесници „Златног купа“
Потребно је да што пре РАЗДУЖИТЕ ИСКОРИШЋЕНЕ ЗАПИСНИКЕ и врећице са карикама (ради верификације резултата ) . Материјал који раздужите добићете назад комплетиран за јуниоре(онолико колико сте раздужили искоришћених сениорских коверти и записника). Неискоришћени материјал чувате код себе за јуниорска такмичења. Материјал слати на адресу:

Мехмедовић Салих
Карађорђева 36
22330 Нова Пазова

Поштарину обавезно сносе такмичари и приликом слања и приликом пријема материјала. Хвала.

Вести за 04.07.

Поштовани учесници „Златног купа“ , у току викенда одржана су свезна такмичења Лига првака ГСС-а и Куп шампиона СРБ савеза, на којима су наши такмичари постигли значајне резултате а посебно истичемо из Лиге првака- Ђорђевић Драгана ГСС 244 ( 14:23:34 ) који је освојио прво и Васић Жељка ГСС 403 ( 13:30:36 ) који је освојио друго место , а у оквиру СРБ Купа шампиона Цветановић Небојшу СРБ 959 ( 14:32:00 ) који је освојио друго и Бајагић Лазара СРБ 184 (14:16:00) који је освојио треће место.
Свим такмичарима који су јуче остварили резултате организатор „Златног купа“ од срца честита!

Вести за дан 28.06.

Поштовани учесници „Златног купа“
Ради популаризације и подстицаја нашег такмичења уводимо следеће промене:

1. Учешће у јуниорском такмичењу „Златног купа“ у СЕЗОНИ 2023.(СЛЕДЕЋА ГОДИНА) биће омогућено само овогодишњим учесницима који су у једној од 5 утакмица у овој години остварили резултат од 9 и више часова (просек лета јата).

ЗА НОВЕ УЧЕСНИКЕ (који нису ове године узели учешчће или планирају) потребан је квалификациони резултат као доказ (минимум 5 голубова -преко 8 сати је исправан голуб а 9 сати минималан просек ) из ЗВАНИЧНЕ ЈУНИОРСКЕ УТАКМИЦЕ у сезони 2022.

За СЕНИОРЕ 2023. је потребан КВАЛИФИКАЦИОНИ резултат од 10 часова у сезони 2022. , где је МИНИМУМ 6 голубова летело преко 9 часова.

Промена НАГРАДНОГ ФОНДА КОД ЈУНИОРА(ова сезона), који ће важити и за сениоре у НАРЕДНОЈ сезони:

1. место 2000 €
2. место 1500€
3. место 1000€
4. место 800€
5. место 600€
6. место 400€
7. место 300€
8. место 250€
9. место 150€
10. место 100€

Организациони одбор „Златног купа“

Вести за 26.06.

Мијаиловић Драган ГСС 15 постигао резултат 12:20:50

Остале утакмице без резултата.

Вести за 24.06.

Милић Иван ГСС 74 постигао резултат 11:52:10

Пријављене су следеће утакмице „Златног купа“ за недељу 25.06.
1. Николић Далибор СРБ 184 суди комисија Ћулибрк Драгана СРБ 104 контрола Стегњајић Владимир ГСС 104
2. Деспот Славко ГСС 244 суди комисија Ивана Ивановића СРБ 104 контрола Ћелић Бранислав ГСС 660
3. Чокић Мирослав ГСС 465 суди комисија Вукашиновић Топлице СРБ 768 контрола Ерић Александар СРБ 60
4. Мијаиловић Драган ГСС 15 суди комисија Владе Симића ГСС 40 контрола Маринковић Марко СРБ 7
5. Драган Јовановић СРБ 964 суди комисија Вилотић Продана ГСС 21 контрола Симић Бранислав ГСС 21

Вести за 22.06.

Поморишац Стефан СРБ 313 направио резултат 13:02:10

Остале без резултата.

Пријављена је следећа утакмица „Златног купа“ за петак 24.06.2022.

1. Милић Иван ГСС 74 суди комисија Николе Јовановића СРБ 582 контрола Ђорђевић Драган ГСС 244

Вести за 21.06.

Милић Иван ГСС 74 ОТКАЗАО утакмицу пријављену за сутра.

Вести за 20.06.

Пријављене су следеће утакмице „Златног купа“ за среду 22.06.2022.

1. Тадић Бошко ГСС 6 суди комисија Вујанић Зоран СРБ 668 контрола Бугарски Игор СРБ 340

2. Поморишац Стефан СРБ 313 суди комисија Петровић Драгана ГСС 135 контрола Топлица Вукашиновић СРБ 768

3. Милић Иван ГСС 74 суди комисија Николе Јовановића СРБ 582 контрола Ђорђевић Драган ГСС 244

Вести за 19.06.

Мијаиловић Драган ГСС 15 постигао резултат 11:36:10

Остале утакмице завршене без резултата.

Вести за 17.06.

Пријављене су следеће утакмице „Златног купа“ за недељу , 19.06.2022.

1. Др Владимир Симић ГСС 40 суди комисија Топлице Вукашиновић СРБ 768 контрола Јанковић Живко СРБ 953

2. Николић Далибор СРБ 184 суди комисија Милић Ивана ГСС 74 контрола Ћулибрк Драган СРБ 104

3. Зоран Вујанић СРБ 668 суди комисија Јокић Владе ГСС 120 контрола Ковановић Илија СРБ 624

4. Мијаиловић Драган ГСС 15 суди комисија Симић Бранислава ГСС 21 контрола Сипић Асан СРБ 299

Вести за дан 16.06.

Јуче су постигнути следећи резултатати „Златног купа“

1. Петровић Драган ГСС 135 резултат 14:40:00

2. Стефан Поморишац СРБ 313 резултат 13:43:30

3. Чокић Мирослав ГСС 465 резултат 13:11:40

Остале утакмице завршене без резултата.

Вести за 14.06.

Сипић Асан завршио утакмицу без резултата.

Вести за 13.06.

Пријављене су следеће утакмице „Златног купа“ за среду 15.06.2022.

1. Петровић Драган ГСС 135 суди комисија Николић Далибора ГСС 128 контрола Костић Мићко ГСС 360

2. Чокић Мирослав ГСС 465 суди комисија Ђорђевић Драгана ГСС 244 контрола Спасић Миленко СРБ 244

3. Поморишац Стефан СРБ 313 суди комисија Паравиња Дражена ГСС 285 контрла Дарко Јованов СРБ 397

4. Јелена Милић ГСС 74 суди комисија Ристић Драган СРБ 87 контрола Ерић СРБ 60

5. Тадић Бошко ГСС 6 суди комисија Мишковић Жељка СРБ 103 контрола Бугарски Дарко СРБ 340

6. Јовановић Никола СРБ 582 суди комисија Трбојевић Милорад СРБ 582 контрола Антал Хорнок ГСС 662

7. Бобан Анђелковић СРБ 86 суди комисија Анђелић Жељко СРБ 362 контрла Вукашиновић Топлица 768

8. Зоран Вујанић СРБ 668 суди комисија Васић Жељка ГСС 403 контрола Илија Ковановић СРБ 624

Вести за 12.06.

Пријављена је утакмица „Златног купа“ за уторак 14.06.2022.

1. Сипић Асан СРБ 299 суди комисија Вујанић Зорана СРБ 668 контрола Симић Бранислав ГСС 21

Милић Јелена ГСС 74 ОТКАЗАЛА УТАКМИЦУ пријављену за сутра.

Вести за дан 11.06.

Пријављена је утакмица „Златног купа“ за понедељак 13.06.2022.
1. Милић Јелена ГСС 74 суди комисија Паравиња Дражен ГСС 285 контрола Ђорђевић Драган ГСС 244

Вести за дан 06.06.

Паравиња Дражен ГСС 285 завршио утакмицу без резултата.

Вести за дан 05.06.

Деспот Славко ГСС 244 постигао резултат 12:55:50

Остале утакмице завршене без резултата.

Вести за дан 03.06.

Петровић Драган ГСС 135 постигао резултат 13:35:00

Вести за дан 02.06.

СВЕ данашње утакмице завршене без резултата.

Вести за дан 01.06.

Чокић Мирослав ГСС 465 постигао резултат 13:35:10

Пријављена је утакмица „Златног купа“ за петак 03.06.2022
1. Петровић Драган ГСС 135 суди комисија Бобана Анђелковића СРБ 86 контрола Јовановић Драгослав СС 364

Вести за дан 31.05.

Пријављене су следеће утакмице „Златног купа“ за четвртак 02.06.2022.

1. Милић Иван ГСС 74 суди комисија Јанковић Живко СРБ 953 контрола Веселиновић Дејан ГСС 74

2. Топлица Вукашиновић СРБ 768 суди комисија Поморишац Стефана СРБ 313 контрола Ристић Драган СРБ 87

3. Жунић Михаило СРБ 41 суди Сипић Асан СРБ 299 контрола Илија Ковановић СРБ 624

4. Вујанић Зоран СРБ 668 суди комисија Пурешић Живана ГСС 403 контрола Симић Бранислав ГСС 21

5. Деспот Славко ГСС 244 суди комисија Мићуновић Радован СРБ 547 контрола Николић Далибор СРБ 184

6. Анђелић Жељко СРБ 362 суди комисија Петровић Драган ГСС 135 контрола Ђурђулов Душан СРБ 920

7. Николић Далибор ГСС 128 суди комисија Спасић Миленко СРБ 244 контрола Дарко Јованов СРБ 397

Данашња утакмица „Златног купа“ ОТКАЗАНА због лоших временских услова.

Вести за дан 30.05.

Деспот Славко ГСС 244 постигао резултат 14:03:50

Пријављене су следеће утакмице „Златног купа“ за среду 01.06.2022.

1. Чокић Мирослав ГСС 465 суди комисија Салих Мехмедовић ГСС 120 контрола Тадић Бошко ГСС 6

2. Павловић Драгољуб ГСС 106 суди комисија Матић Златко СРБ 717 контрола Мијаиловић Драган ГСС 15

Вести за дан 29.05.

Пријављена је следећа утакмица „Златног купа“ за уторак, 31.05.2022.
1. Мићуновић Радован СРБ 547 суди комисија Јовић Горана СРБ 26 контрола Чокић Мирослав ГСС 465

Поштовано учесници „Златног купа“ обавештавамо све оне који су делимично добили поклоне за ову такмичарску сезону, да је организатор обезбедио остатак поклона, па вас молимо да се сви који нисте добили поклоне јавите организатору ради преузимања истих у Сремској Митровици. Хвала.

Вести за дан 28.05.

Пријављене су следеће утакмице „Златног купа“ за понедељак 30.05.2022.

1. Деспот Славко ГСС 244 суди комисија Драган Миаиловић ГСС 15 контрола Цветановић Небојша СРБ 959

2. Јовановић Марко СРБ 419 суди комисија Јовановић Драгослав СС 364 контрола Јовановић Марко СРБ 372

Вести за дан 27.05

Обе данашње утакмице завршене без резултата.

Поштовани учесници „Златног купа“ , СВАКИ ТАКМИЧАР ЈЕ ДУЖАН да индентификује и отпише ОДМАХ голуба који је направио грешку. НЕ ДОЗВОЉАВА СЕ да такмичар отпише прва два голуба, већ мора да одмах да увиди који су и индентификује их, због самог правилника који каже да су голубови дужни у јату да проведу првих пола сата. Записник са тако отписаним голубом( голубовима) ОДМАХ сликати и послати организатору.

Вести за дан 25.05.

Пријављене су следеће утакмице „Златног купа“ за петак 27.05.2022.

1. Спасић Миленко СРБ 244 суди комисија Ђурђулов Душан СРБ 920 контрола Лукић Зоран СРБ 457

2. Јовић Горан СРБ 26 суди комисија Драгана Јовановића СРБ 964 контрола Др Симић Влада ГСС 40

Вести за дан 24.05.

Поштовани учесници „Златног купа“,
Ради још веће регуларности такмичења, уводимо СУПЕР ВИЗОРА нашег такмичења, који ће по потреби и процени организатора, са службеним аутом на којем ће бити лого „Златног купа“ , ићи у обилазак појединих утакмица.
Овогодишњи супервизор , по одлуци организатора, биће Јовановић Марко СРБ 419.

Вести за дан 23.05.

Обе утакмице завршене без резултата.

Вести за дан 21.05.

Пријављене су следеће утакмице „Златног купа“ за понедељак 23.05.2022.

1. Пурешић Живан ГСС 403 суди комисија Јовановић Марко СРБ 419 контрола Јаковљевић Зоран СРБ 299

2. Вујанић Зоран СРБ 668 суди комисија Сипић Асан СРБ 299 контрола Илија Ковановић СРБ 624

Вести за дан 20.05.

Данас су постигнути следећи резултати „Златног купа“

1. Мићуновић Радован СРБ 547 постигао резултат 13:36:40

2. Јовановић Никола СРБ 582 постигао резултат 12:17:20

Остали без резултата.

Пријављене су следеће утакмице „Златног купа“ за недељу 22.05.2022.

1. Деспот Славко ГСС 244 суди комисија Чокић Мирослава ГСС 465 контрола Цветановић Небојша СРБ 959
2. Вујанић Зоран 668 суди комисија Јокић Владе ГСС 120 контрола Тадић Душко СРБ 533

Вести за дан 08.05.2022.

Данас је састанком у Сремској Митровици отворена нова сезона „Златног Купа“.