Правилник „Златног купа СВЛ“ 2017.

 1. Сваки такмичар који је пријављен за такмичење “Златног купа СВЛ” после уплате од 100 еура стиче право такмичења без квалификационе норме, 5 пута у току такмичарске сезоне која почиње 15. маја а завршава се 31. jула . Такмичар бира дан и време које му највише одговара, да би доказао максимални домет својих голубова, с тим што се 3 најбоља резултата узимају за пласман.
 2. Сваки такмичар је уједно и судија који је у обавези да одсуди најмање 1 утакмицу без обзира да ли узимао учешће у такмичењу “Златног Купа СВЛ” или не. У случају да такмичар изгуби голубове или други приватни разлог који га спречава да учествује у такмичењу дужан је да обавести Такмичарски одбор “Златног купа СВЛ” који ће га ставити ван листе судија за наредна такмичења.
 3. Сваки такмичар је у обавези да одсуди онолики број суђења колико је имао пријављених такмичења .
 4. Приоритет при жребању комисије имаће они такмичари који су мање одсудили (највише пријавили) такмичења.
 5. Извлачење судија се врши жребањем (примењујући ставове 2, 3, 4)!
 6. Сваки такмичар имаће такмичарски број при жребању . Такмичење се пријављује најмање 48 сати пре такмичења .
 7. Такмичарима који учествују у “Златном купу СВЛ” не може судити комисија члана истог удружења из ког је такмичар.
 8. Све трошкове суђења својих комисија сноси такмичар који их је и делегирао.
 9. Сви учесници “Златног купа СВЛ” дужни су поштовати актуелни Такмичарски правилник ГСС-а.
 10. У случају да такмичар пријави Савезна такмичења ГСС-а( општина , регион, Србија и Србија+) није у обавези да врати комисије “Златном купу СВЛ”.
 11. Сви такмичари “Златног купа СВЛ” који имају квалификационе норме за Савезна сениорска такмичења дужни су да пријаве“Златном Купу СВЛ” такмичење 48 сати пре почетка такмичења, с тим што ће резултат бити признат од стране такмичарског одбора “Златног купа СВЛ” у колико га призна Такмичарска комисија одговарајућег Савеза . У колико се Савезно такмичење одложи, такмичар “Златног купа СВЛ” мора поново да га пријави ако жели да му резултат буде признат од стране“Златног купа СВЛ”.
 12. Сваки такмичар ће добити од такмичарске комисије “Златног купа СВЛ” по 5 записника и 3 кесице контролних алки . Онај ко је примио контролне алке и записнике, у обавези је да их и врати. Враћање записника и контролних алки такмичар(судија) дужан да врати по правилнику ГСС-а.
 13. Сваки такмичар “Златног купа СВЛ” за такмичење мора пустити СТРИКТНО 8 ГОЛУБОВА У ЈАТУ!
 14. Враћање записника у просторије “ Голубарског Савеза Србије” (Аутопут за Загреб 20. 11080 Земун) са напоменом (за „Златни куп СВЛ“)!Свим тамичарима, учесницима “Златног купа СВЛ” желимо успешну такмичарску сезону.Напомињемо да је наградни фонд “Златног Купа СВЛ” зависи од броја пријављених такмичара који су уплатили такмичарски улог . “Златног Купа СВЛ” награђује 10 најбоље рангираних такмичара.

Такмичарски одбор  “Златног купа СВЛ”