2017

Такмичарска табела “ЗЛАТНОГ КУПА СРПСКОГ ВИСОКОЛЕТАЧА” за 2017.

Редни

Број.

1

ТАКМИЧАР ПРИЈАВА 04.06. 16.06. 25.05 27.06. 09.07 ПРОСЕК РАНГ
Жарко Живковић

ГСС 555

РЕЗУЛТАТ 0 11:45:00 09:28:00  0  0

такмичар без

пласмана

СУЂЕЊА 21.06.  05.07.

 

Редни

Број.

2

ТАКМИЧАР ПРИЈАВА 04.06. 25.06  09.07. ПРОСЕК РАНГ
Саша Миљковић

ГСС 42

РЕЗУЛТАТ 11:50:00  11:36:50  09:52:00    

11:06:16

 

 7.

СУЂЕЊА 16.06

 

Редни

Број.

3

ТАКМИЧАР ПРИЈАВА  09.07.  18.07 29.07. ПРОСЕК РАНГ
Радован Тодоровић

ГСС 69

 

РЕЗУЛТАТ  12:04:35  12:10:12 07:40:00  

10:38:04

 

8.

СУЂЕЊА 10.06.  27.06.

 

Такмичарска табела “ЗЛАТНОГ КУПА СРПСКОГ ВИСОКОЛЕТАЧА” за 2017.

Редни

Број.

4

ТАКМИЧАР ПРИЈАВА 10.06. 12.06. 05.07. 09.07. 18.07. ПРОСЕК РАНГ
Јелена Миладиновић Милић

ГСС 74

РЕЗУЛТАТ 09:49:00    0  12:06:00  11:59:00  08:50:50  

11:18:00

 

6.

СУЂЕЊА 20.06.  29.07.

 

Редни

Број.

5

ТАКМИЧАР ПРИЈАВА 28.05 10.06. 21.06 ПРОСЕК РАНГ
Предраг Марковић

ГСС 331

РЕЗУЛТАТ 11:41:24 11:00:12 12:34:00  

11:45:12

 

3.

СУЂЕЊА      12.06.  27.06.

 

Редни

Број.

6

ТАКМИЧАР ПРИЈАВА 28.05 10.06. 12.06 ПРОСЕК РАНГ
Владан Миладиновић

ГСС 532

 

РЕЗУЛТАТ 12:54:00 11:54:20 11:50:20  

12:12:53

 

2.

СУЂЕЊА 16.06.  27.06.

 

Такмичарска табела “ЗЛАТНОГ КУПА СРПСКОГ ВИСОКОЛЕТАЧА” за 2017.

Редни

Број.

7

ТАКМИЧАР ПРИЈАВА 10.06. 12.06.  05.07.  09.07.  18.07. ПРОСЕК РАНГ
Иван Милић

ГСС 74

РЕЗУЛТАТ 0 0  08:42:20  11:40:00  07:21:36  

09:14:38

 

 15.

СУЂЕЊА 16.06.      21.06.

 

Редни

Број.

8

ТАКМИЧАР ПРИЈАВА 04.06. ПРОСЕК РАНГ
Бранко Жугић

ГСС 78

РЕЗУЛТАТ 0  такмичар

без пласмана

СУЂЕЊА 12.06.  27.06.

 

Редни

Број.

  9

ТАКМИЧАР ПРИЈАВА 28.05 ПРОСЕК РАНГ
Перо Томић

ГСС 6

 

РЕЗУЛТАТ 0 / / / / Такмичар

одустао

СУЂЕЊА

 

Такмичарска табела “ЗЛАТНОГ КУПА СРПСКОГ ВИСОКОЛЕТАЧА” за 2017.

Редни

Број.

10

ТАКМИЧАР ПРИЈАВА 28.05 10.06 16.06.  27.06. ПРОСЕК РАНГ
Иван Радуловић

ГСС 171

РЕЗУЛТАТ 10:01:00 08:26:36 09:15:00 10:35:20  

09:57:06

 

13. 

СУЂЕЊА 12.06.  05.07.  18.07.

 

Редни

Број.

 11

ТАКМИЧАР ПРИЈАВА 04.06. ПРОСЕК РАНГ
Томислав Жугић

ГСС 78

РЕЗУЛТАТ 08:11:00  –  –  –  –  такмичар 

одустао

СУЂЕЊА 10.06.

 

Редни

Број.

 12

ТАКМИЧАР ПРИЈАВА 28.05 12.06. 20.06 27.06. ПРОСЕК РАНГ
Салих Мехмедовић

ГСС 120

 

РЕЗУЛТАТ 10:55:00 11:34:00 0  07:46:40  

10:05:13

 

11.

СУЂЕЊА 16.06.  05.07.

 

Такмичарска табела “ЗЛАТНОГ КУПА СРПСКОГ ВИСОКОЛЕТАЧА” за 2017.

Редни

Број.

13

ТАКМИЧАР ПРИЈАВА 28.05 16.06  25.06. 09.07.  18.07. ПРОСЕК РАНГ
Драган Ђорђевић

ГСС 244

РЕЗУЛТАТ 12:03:00 0  10:46:40   0  11:25:50  

11:25:10

 

5. 

СУЂЕЊА 10.06  27.06.

 

Редни

Број.

 14

ТАКМИЧАР ПРИЈАВА 28.05 04.06. 12.06. 20.06.  27.06. ПРОСЕК РАНГ
Славко Деспот

ГСС 74

РЕЗУЛТАТ 12:52:20 10:51:48 11:24.00 13:24.20 09:09:00  

12:33:33

 

 1.

СУЂЕЊА 10.06.   20.06.  05.07.  18.07.

 

Редни

Број.

 15

ТАКМИЧАР ПРИЈАВА 28.05 16.06. 25.06. 09.07. 18.07. ПРОСЕК РАНГ
Миодраг Ђорђевић

ГСС 244

 

РЕЗУЛТАТ 10:32:00    0  9:52:30     0  08:45:00  

09:43:10

 

   14.

СУЂЕЊА 12.06  27.06.

 

Такмичарска табела “ЗЛАТНОГ КУПА СРПСКОГ ВИСОКОЛЕТАЧА” за 2017.

Редни

Број.

16

ТАКМИЧАР ПРИЈАВА 10.06. 12.06. 16.06. 20.06. 05.07. ПРОСЕК РАНГ
Љубиша Грујић

ГСС 120

РЕЗУЛТАТ 13:26:00 0 07:51:00 08:18:00  08:18:20  

10:00:46

 

   12.

СУЂЕЊА 20.06.  27.06.  06.07.  09.07.

 

Редни

Број.

 17

ТАКМИЧАР ПРИЈАВА 04.06. ПРОСЕК РАНГ
Љубиша Вујић

ГСС 21

РЕЗУЛТАТ 0 / / / / Такмичар

одустао

СУЂЕЊА 10.06.

 

Редни

Број.

 18

ТАКМИЧАР ПРИЈАВА 10.06. 16.06.  27.06. ПРОСЕК РАНГ
Бошко Тадић

ГСС 6

 

РЕЗУЛТАТ 0 0  0  такмичар

без пласмана

 

СУЂЕЊА    12.06.  14.07  18.07.

 

Такмичарска табела “ЗЛАТНОГ КУПА СРПСКОГ ВИСОКОЛЕТАЧА” за 2017.

Редни

Број.

19

ТАКМИЧАР ПРИЈАВА 28.05. ПРОСЕК РАНГ
Павле Страживук

ГСС 6

РЕЗУЛТАТ 10:29:33  такмичар

без пласмана

СУЂЕЊА 10.06.

 

Редни

Број.

 20

ТАКМИЧАР ПРИЈАВА 04.06 ПРОСЕК РАНГ
Јаковљевић Аца

ГСС 555

РЕЗУЛТАТ 0  такмичар

без пласмана

СУЂЕЊА 10.06

 

Редни

Број.

 21

ТАКМИЧАР ПРИЈАВА 28.05 ПРОСЕК РАНГ
Радоје Петровић

ГСС 468

 

РЕЗУЛТАТ 10:17:24 / / / / Такмичар

одустао

СУЂЕЊА

 

Такмичарска табела “ЗЛАТНОГ КУПА СРПСКОГ ВИСОКОЛЕТАЧА” за 2017.

Редни

Број.

22

ТАКМИЧАР ПРИЈАВА 10.06 21.06.  27.06. 05.07.  14.07 ПРОСЕК РАНГ
Спасић Срећко

ГСС 419

РЕЗУЛТАТ 0 11:57:36  11:27:10  11:48:30   0  

11:44:25

 

    4.

 

СУЂЕЊА 16.06.  09.07.  18.07.

 

Редни

Број.

 23

ТАКМИЧАР ПРИЈАВА 28.05 ПРОСЕК РАНГ
Драган Вукановић

ГСС 331

РЕЗУЛТАТ 0  такмичар

без пласмана

СУЂЕЊА 04.06.  27.06.

 

Редни

Број.

 24

ТАКМИЧАР ПРИЈАВА 28.05  27.06. 06.07. 09.07. ПРОСЕК РАНГ
Др. Андрија Антић

ГСС 192

 

РЕЗУЛТАТ 12:12:12 09:24:40  0  09:08:50  

 10:15:16

 

   10.

СУЂЕЊА 10.06.  05.07.

 

Такмичарска табела “ЗЛАТНОГ КУПА СРПСКОГ ВИСОКОЛЕТАЧА” за 2017.

Редни

Број.

25

ТАКМИЧАР ПРИЈАВА ПРОСЕК РАНГ
Милета Станојловић

ГСС 21

РЕЗУЛТАТ  такмичар

без пласмана

СУЂЕЊА 10.06.

 

Редни

Број.

26

ТАКМИЧАР ПРИЈАВА 28.05 ПРОСЕК РАНГ
Зоран Митровић

ГСС 114

РЕЗУЛТАТ 09:47:00 / / / / Такмичар одустао
СУЂЕЊА

 

Редни

Број.

27

ТАКМИЧАР ПРИЈАВА 04.06.  25.06. ПРОСЕК РАНГ
Гавриловић Ненад

ГСС 421

РЕЗУЛТАТ 08:59:50  09:01:00  такмичар одустао
СУЂЕЊА     12.06.

 

Такмичарска табела “ЗЛАТНОГ КУПА СРПСКОГ ВИСОКОЛЕТАЧА” за 2017.

Редни

Број.

28

 

ТАКМИЧАР ПРИЈАВА 28.05 04.06. ПРОСЕК РАНГ
Гело Жељко

ГСС 482

РЕЗУЛТАТ 08:12:10 10:06:36 / / / Такмичар

одустао

СУЂЕЊА

 

Редни

Број.

29

 

ТАКМИЧАР ПРИЈАВА 28.05 10.06. 27.06. 05.07. ПРОСЕК РАНГ
Бојан

Арсеновић

ГСС 468

РЕЗУЛТАТ 11:24:20 12:17:24  0  08:08:20  

10:36:41

 

 9.

СУЂЕЊА 16.06.  18.07.